TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Dünýäniň iň gymmat awtoulagy

Ýakynda Şweýsariýanyň Ženewa şäherindäki halkara awtomerkezde häzirki döwürdäki iň gymmat awtoulag ilkinji gezek görkezildi. Häzire çenli ýekeje nusgada öndürilen awtoulag Fransiýanyň Bugatti awtoulag kompaniýasyna degişlidir.

Kompaniýanyň wekilleri «La Voiture Noire» diýlip atlandyrylýan bu ulagyň bahasynyň 16,7 million ýewro barabardygyny aýdýarlar. Meseläniň gyzykly tarapy, dünýäniň iň gymmat awtoulagy eýýäm satyn alnypdyr. Ýöne şunça puluny ýekeje awtoulaga sarp eden adamyň kimdigi gizlin saklanylýar.

Ýene-de okaň

Awazadaky resminama BMG-niň resmi resminamasy hökmünde çap edildi

Türkmenistanyň Prezidenti Hytaý Halk Respublikasynyň ýolbaşçylaryny gutlady

Türkiýede 8 aýda 69 sany Türkmen kompaniýa esaslandyryldy

Baş Redaktor

Teswirle