DÜNÝÄ

Dünýäniň iň beýik nokady satuwa çykaryldy

Dünýäniň iň beýik binasynyň iň ýokary gatynda ýerleşýän synlaýyş meýdançasy satuwa çykaryldy. Birleşen Arap Emirlikleriniň (BAE) Dubaý şäherindäki beýikligi 828 metrlik “Burj Halifa” binasynyň synlaýyş meýdançasy üçin 1 milliard dollar baha kesgitlendi.

Häzirki wagtda dünýäniň iň beýik binasy hasaplanýan “Burj Halifa” binasynyň synlaýyş meýdançasyny BAE-niň gozgalmaýan emläk bazarynda işleýän “Emaar Properties” şereketi satuwa çykardy. Bu synlaýyş meýdançasy her ýyl 16 million syýahatçy kabul edýär we girdejisi 190 million dollara deňdir.

160 gatdan ybarat bolan “Burj Halifa” binasy 2010-njy ýyldan bäri dünýäniň iň beýik binasy diýen rekordy eýeläp gelýär.

Ýene-de okaň

Aşgabatda türkmen-rus 2-nji işewürler forumy geçiriler

Ata Watan Eserleri

Eýranyň daşary işler ministri Russiýa barar

COP-28: metan zyňyndylaryny azaltmak üçin 1 milliardlyk gazna

Türkmenistan ÝHHG-niň ministrler geňeşiniň 30-njy mejlisine gatnaşdy

Dünýäniň iň täsirli zenanlary

Türkmenistanyň Prezidenti Zambiýa Respublikasynyň Prezidentini gutlady