TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Dünýä çempionatynda nobat ýarym finalda

Russiýa Federasiýasynda geçirilýän futbol boýunça dünýä çempionatynda nobat ýarym finala geldi. Ýer eýeleri Russiýanyň ýygyndysy ýayrm finalyň gapysyndan yzyna gaýtdy. Olar esasy we goşmaça 30 minutlyk wagty 2:2 deňme-deň gutaran duşuşykda Horwatiýanyň ýygyndysyndan 11 metrlik jeirme urgularyndan 3:4 hasabynda utuldy.

Şeýlelikde dünýä çempionatynda ýarym finalda Belgiýa bilen Fransiýanyň hem-de Angliýa bilen Horwatiýanyň ýygyndylary duşuşar.

Ilkinji duşuşyk 10-njy iýulda Belgiýa bilen Fransiýanyň ýygyndylarynyň arasynda bolar. Belgiýanyň ýygyndysy 32 ýyldan soňra dünýä çempionatynda ýarym finala çykmagy başardy. Häzirki wagtda Belgiýa şu çempionatyň iň köp pökgi geçiren toparydyr. Olar geçiren duşuşyklarynda 12 gezek tapawutlandylar.

10-nji iýulda Sankt-Peterburgda geçiriljek duşuşyga tomaşa etmek üçin Fransiýanyň Prezidenti Emmanuel Makronyň hem-de Begliýanyň Premýer-ministri Şarl Mişeliň gelmegine garaşylýar.

11-nji iýulda bolsa Horwatiýa bilen Angliýa duşuşar.

DÜNÝÄ ÇEMPIONATYNDA GALAN OÝUNLARYÑ TERTIBI

ÝARYM FINAL

10-NJI IÝUL

23:00  BELGIÝA – FRANSIÝA

11-NJI IÝUL

23:00  HORWATIÝA – ANGLIÝA

3-NJI ÝER ÜÇIN DUŞUŞYK

14-NJI IÝULDA 19:00-DA BAŞLANAR

15-NJI IÝUL FINAL

DUŞUŞYK 20:00-DA BAŞLANAR.

 

Ýene-de okaň

Serhetabat we Oguzhan etrap häkimlikleri ýatyryldy

Baş Redaktor

Farap we Döwletli etrap häkimlikleri ýatyryldy

Baş Redaktor

Daşoguz welaýatynda ady üýtgedilen we ýatyrylan etraplar

Baş Redaktor

Teswirle