TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BIZNES

Dizel ýangyjyna we nebit ýol bitumyna isleg bildirildi

Türkmenistanyň Döwlet haryt we çig mal biržasynyň söwdalaşyklarynda TS-1 kysymly 70 tonna uçar kerosinini (bir tonnasy 908,50 amerikan dollary) eksport etmek üçin bir daşary söwda şertnamasy baglaşyldy.

Birleşen Arap Emirlikleriniň wekili bilen «Türkmennebit» döwlet konserniniň arasynda baglaşylan geleşigiň umumy mukdary 63,5 müň amerikan dollaryna barabar boldy.

Şeýle hem türkmen telekeçileri «Türkmennebit» döwlet konserninden bahasy 48 million TMT bolan 24,000 tonna BND 60/90 kysymly nebit ýol bitumyny satyn aldylar.

Ýerli telekeçiler bolsa bahasy 710 müň TMT-den gowrak bolan 224,7 inedördül metr türkmen el halylaryny satyn aldylar.

Ýene-de okaň

Türk kompaniýasy tebigy gazdan benzin öndürýän zawodyň ikinji tapgyryna gatnaşmakçy

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň energetika ulgamyna maýa goýumlaryny çekmek boýunça Halkara roud-şou geçiriler

“Dragon Oil” kompaniýasyna maýa goýum teklipleri hödürlendi

Teswirle