BIZNES

Disneýiň girdejisi birinji çärýekde azaldy

ABŞ-da ýerleşýän “Walt Disney” kompaniýasynyň ýylyň ilkinji üç aýynda girdejisi 1,4 milliard dollar  ýagny, 37 göterim azaldy.

“Walt Disneýiň” girdejisi ýylyň ilkinji aýlarynda 2,4 milliard dollara ýetdi.

Dünýädäki iň uly media kompaniýasy bolan “Walt Disneýden” gelýän girdejiniň azalmagy koronawirus çäreleri sebäp boldy.

Kompaniýanyň ýerine ýetiriji müdiri  Bob Çapek Hytaýdaky ýagdaýyň kadaly ýagdaýa gelip biljekdigini we 11-nji maýdan ýuwaş-ýuwaşdan Şanhaý Disneýlendini açjakdygyny aýtdy.

Ýene-de okaň

Özbegistan Respublikasynyň haryt-çig mal biržasy bilen hyzmatdaşlyk

“Arterail” kompaniýasynyň wekiliýeti Türkmenistana çagyryldy

Telekeçiler üçin elektron söwda okuwy

Halkara hususy hukugynyň kadalary ornaşdyrlar : Şertnama-hukuk kanunçylygy kämilleşdiriler

Baş Redaktor

Donald Tramp sport aýakgaplarynyň önümçiligini ýola goýdy

“Rosatom” Gyrgyzystanda ýel energetika taslamasyny durmuşa geçirer