TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BIZNES

Disneýiň girdejisi birinji çärýekde azaldy

ABŞ-da ýerleşýän “Walt Disney” kompaniýasynyň ýylyň ilkinji üç aýynda girdejisi 1,4 milliard dollar  ýagny, 37 göterim azaldy.

“Walt Disneýiň” girdejisi ýylyň ilkinji aýlarynda 2,4 milliard dollara ýetdi.

Dünýädäki iň uly media kompaniýasy bolan “Walt Disneýden” gelýän girdejiniň azalmagy koronawirus çäreleri sebäp boldy.

Kompaniýanyň ýerine ýetiriji müdiri  Bob Çapek Hytaýdaky ýagdaýyň kadaly ýagdaýa gelip biljekdigini we 11-nji maýdan ýuwaş-ýuwaşdan Şanhaý Disneýlendini açjakdygyny aýtdy.

Ýene-de okaň

Dizel ýangyjyna we nebit ýol bitumyna isleg bildirildi

Döwlet býujeti: çykdajylaryň 75 göterim durmuş ulgamyna gönükdiriler

Internet paketleriniň täze nyrhlary: Türkmenistan

Baş Redaktor

Teswirle