Diplom ykrar etmek üçin Resminamalaryň sanawy

Daşary Ýurt Döwletinde berlen Diplomy Türkmenistanda ykrar etdirmek üçin zerur resminamalaryň sanawyny Size ýetirýäris. Biz Size öň 2022-nji ýyl üçin Türkiýäniň, Russiýa Federasiýasynyň, Ukrainanyň,  Gazagystanyň ,  Belarusyň, Gruziýanyň, Hytaýyň we Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň sanawa giren ýokary okuw mekdeplerini sanawyny ýetirdik. Türkmenistanyň Bilim ministriniň 2019-njy ýylyň 29-njy martynda çykaran 80 belgili … Continue reading Diplom ykrar etmek üçin Resminamalaryň sanawy