TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Diplom Ykrar Etmek : Peýdaly Maglumat

Türkmenistanyň Bilim Ministrliginiň maglumat tagtasyna ýerleşdirilen maglumata laýyklykda,     Höküketara ylalaşyk esasynda döwlet tarapyndan daşary ýurt döwletlerine okuwa ugradylan raýatlar ýokary we orta hünär bilimi hakyndaky resminamalarynyň Türkmenistanyň çäginde ykrar edilendigi baradaky Ykrar şahadatnamasyny almak üçin Türkmenistanyň döwlet edaralarynda işleýändigini tassyklaýan kepilnama getirmeli.

Işe ýerleşmek üçin Ykrar şahadatnamasy talap edilen halatynda raýatyň Türkmenistanyň Bilim ministirligine ýüz tutmagy boýunça ýokary ýada orta hünär bilimi hakyndaky resminamasynyň ykrar edilendigini tassyklaýan Güwähat berilýär.

Hökümetara ylalaşyk esasynda Döwlet tarapynda daşary ýurt döwletlerine okuwa ugradylan raýatlara Türkmenistanyň döwlet edaralarynda işleýändigini tassyklaýan kepilnama getiren halatynda ýokary we orta hünär bilimi hakyndaky resminamalarynyň Türkmenistanyň çäginde Ykrar edilendigi baradaky şahadatnamalary beriler.

 

Resminamalaryň Terjimesi üçin

Makul Hyzmat Terjime Merkezine

Ýüz Tutup Bilersiňiz

Aşkabat, Oguzhan-Ankara Caddesi, A Blok, Makul Hyzmat Ofis, 4. Kat, 401

E: Mail Adres : makulhyzmat@gmail.com

Telefon   : +993 63 78 96 73 (Türkmenistan)

Resmi Line ID : @makulhyzmat

Resmi Line Hesabı :  https://line.me/R/ti/p/%40makulhyzmat    

 

Türkiýede okamak üçin maslahat almak üçin

Atawatan Danyşmanlyk LTD şereketine

 Ýüz  tutup bilersiňiz

Habarlaşmak üçin

 

Stambul, Güneşli Mah, Kırazlı Cad. Önka İş Merkezi, N 8 D/116, Güneşli-Stambul

 

E: Mail Adres : tercume@atavatan-turkmenistan.com  

 

Telefon : +90 532 401 71 52 (Türkiye)

 

Telefon : +90 212 550 61 49 (Türkiye)

 

Ýene-de okaň

Halk Maslahatynyň Başlygynyň Koreýa Respublikasynyň resmi sapary

Türkmenistanyň daşary işler ministri Türkiýede saparda bolar

Serhetabat we Oguzhan etrap häkimlikleri ýatyryldy

Baş Redaktor

Teswirle