Diplom ykrar etdirmek üçin haýsy resminamalar zerur?

Daşary ýurt döwletinde berlen diplomy Türkmenistanda ykrar etdirmek üçin zerur resminamalaryň sanawy köp okyjylarymyzy gyzyklandyrýan bolsa gerek. Ilki bilen bellemeli zat, Türkmenistanyň Bilim ministriniň 2019-njy ýylyň 29-njy martynda çykaran 80 belgili buýrugy bilen tassyklanan we Türkmenistanyň Adalat ministrligi tarapyndan 2019-njy ýylyň 13-nji aprelinde 1212 san bilen döwlet belligine alynan «Daşary … Continue reading Diplom ykrar etdirmek üçin haýsy resminamalar zerur?