TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BIZNES

 “Dior”markasy barada

Christian Dior dünýäniň iň uly markalarynyň biri “Dior markasynyň eýesidir.

Christian Dior 1905-nji ýylda Fransiýada dünýä inýär.  Christian 10 ýaşyndaka maşgalasy bolup  Pariže göçýärler. Mekdebi tamamlandan soňra”Institut d Etudes Politiques de Paris” uniwesitetine syýasy bilimlerde okuwyny dowam etdirýär.

Ene-ata oglunyň diplomat bolmagyny islese-de, Christian öz islegi moda bilen gyzyklanyp başlaýar.

II jahan urşy döwründe hem moda bilen meşgullanýar. 1946-njy ýylda Parižde moda öýüni açýar. 1947-nji ýylda modada täze bir görnüş döredýär.

Ýewropanyň meşhurlaryndan Golliwudyň ýyldyzlaryna çenli tiken eşikleri meşhur boldy, 1949-njy ýylda 12,7 million satyş ýola goýdy. Dior şol ýyl New Yorkda dükan açdy.Ol 1954-nji ýylda satyşy Londanda hem dowam etdirdi

1948-nji ýylda  Christian Dior atyrlar hem döredip başlady.  Ol soňra joraplar, şapkalar, ellikler , ýantorbalar hem öndürdi.

Christian Dior 1957-nji ýylda Italiýada dynç alyşda mahaly aradan çykýar.

Ol aradan çykandan soňra, dizaýneriň  21 ýaşynda ýaş kömekçisi Yves Saint Laurent markanyň başyna geçdi.

Christian Dioryň doglan mahaly ýaşan öýi“Christian Dior” muzeýi diýip kabul edildi.

37 ýyldan soňra tapylan çüýşe

 

Ýene-de okaň

Türkmenistan bilen Gyrgyzystan täze multimodal ulag geçelgesini döretmegi meýilleşdirýär

“Forbes”: Ilon Mask birinjiligini ýitirdi

Türkiýe: Türkmenistandaky üçtaraplaýyn sammit energiýa geçelgesi üçin möhüm

Teswirle