TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
TEHNOLOGIÝA

Diňe 19 sanysy öndüriler

Italiýanyň kaşaň sport ulaglaryny öndürýän “Lamborghini” kompaniýasy “Lamborghini Sion Roadster” görnüşini tanyşdyrdy. Bu ulagyň “Lamborghini” kysymly ulaglaryň üsti açyk görnüşiniň iň güýçli ulaglarynyň biri bolar.

Bu ulag 6,5 litrlik V12 hereketlendirijisi bilen işleýär. Onuň motoryna 48 woltlyk ýarym gibrid ulgamy ornaşdyrylypdyr. Bu goşundy bilen ulag 820 at güýjüne eýe bolar.

“Lamborghini Sion Roadster” ulagy 0-dan 100 kilometr/sagat tizlige ýetmegi üçin bary-ýogy 2,9 sekunt gerek bolar. Ulagyň iň ýokary tizligi 350 kilometr/sagat bilen çäklendirilendir.

Bu ulagdan diňe 19 sanysy öndüriler we olar hem eýýäm satylypdyr.

Ýene-de okaň

AŞTU-dan täze hyzmat: IP we internet hasabyňy onlaýn öwrenmek

Täze “Moskwiç” ulagynyň önümçiligine başlandy

Ata Watan Eserleri

Dünýäniň iň uly ýahtasy gurlar

Teswirle