TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Di Kaprio “Apple” bilen şertnama baglaşdy

Meşhur amerikaly aktýor Leonardo Di Kaprio degişli bolan “Appian Way” kinokompaniýasy “Apple” kompaniýasy bilen şertnama baglaşdy. Şertnama laýyklykda, aktýoryň kompaniýasy “Apple” şereketiniň hyzmatlary babatda telegepleşikler hem-de filmler döreder. Bu barada “The Hollywood Reporter” internet neşiri habar berýär.

Mundan başga-da, “Apple” kompaniýasy Martin Skorsezeniň režissýorlygyndaky Leonardo Di Kaprionyň baş keşpde oýnaýan filminiň önümçiligi üçin 200 million dollar bölüp berer. Film kompaniýanyň ýaýlyma beriş hyzmaty bölüminde görkeziler we “Paramount Pictures” tarapyndan paýlanar.

“Appian Way” kinokompaniýasy üçin bu ilkinji teleýaýlym şertnamasydyr. Mundan ozal, bu kompaniýa  “Paramount Pictures” we “Warner Bros” ýaly iri şereketler bilen hyzmatdaşlyk etdi. Şeýle hem “Apple+” web teleýaýlymynda Di Kaprionyň hem-de Elizabet Mossuň bilelikde oýnan Loren Býukesiň romany esasynda surata düşürilen  “Parlaýan gyzlar” serialy hem görkeziler.

Ýene-de okaň

Üçtaraplaýyn gaz bileleşigini döretmekçi

Türkmenistanyň wekiliýeti AHHG-nyň müdiriýetiniň mejlisine gatnaşdy

Türkmenistan Owganystana ynsanperwer kömegini berdi

Teswirle