TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SPORT

Dewid N’Gog karýerasyny tamamlady

Bir döwürler Fransiýanyň PSŽ hem-de Angliýanyň “Liwerpul” toparlarynyň lybasy bilen çykyş eden oýunçy Dewid N’Gog öz futbol karýerasyny tamamlady. 31 ýaşly fransuz hüjümçisi Dewid N’Gog Litwanyň “Zalgiris” klubynyň hataryna goşulanyndan 4 aý soň pensiýa çykmak kararyna geldi.

2006-2008-nji ýyllarda PSŽ toparynda, 2008-2011-nji ýyllarda bolsa “Liwerpul” toparlarynda oýnan Dewid N’Gog şu ýylyň fewral aýynyň 15-ine Litwanyň “Zalgiris” toparyna transfer edildi.

Fransuz hüjümçisi häzirki wagta çenli futbol karýerasynda 9 sany toparda, 340 sany oýunda oýnap, 74 gezek tapawutlanmagy başardy

Ýene-de okaň

Tennis dünýäsiniň ägirdi karýerasyny tamamlady

Türkmenistan Çarwadarlaryň Bütindünýä oýunlaryna gatnaşar

Täze futbol ýaryşyny döretmek meýilleşdirilýär

Teswirle