Devlet Başkanı Berdimuhamedov resmen göreve başladı

12 Şubat cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan mevcut Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, bugün düzenlenen tören ile resmen görevine başladı. Ruhiyet Köşkü’nde düzenlenen yemin törene, Meclis Başkanı, Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcıları, askeri yetkililer, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, vilayet valileri, bakanlar ve kamu kurum yetkilileri katıldı. Törene ayrıca, aralarında Türk işadamları olmak üzere yabancı işadamları, Türkmenistan’daki yabancı büyükelçiler, Türkmenistan’ın yurtdışındaki büyükelçileri, yabancı gözlemciler ve basın mensupları davet edildi. “Atavatan Türkmenistan” uluslararası dergisi de törene davet edildi ve yemin törenini yerinde izledi.

Tören salona Türkmenistan'ın milli bayrağı, Türkmenistan Devlet Başkanı Arması, Türkmenistan Anayasası ve Kur'an-ı Kerim’in askerler tarafından getirilmesi ile başladı. Daha sonra seçimleri kazanan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov salona davet edildi.

Türkmenistan Merkez Seçim ve Referandum Kurulu Başkanı Gulmurat Muradov, seçimlerin kesin sonuçlarını açıkladı. Açıklamaya göre, mevcut Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov yüzde 97.69, Devlet Gıda Sanayi Birliği Başkan Yardımcısı Maksat Annanepesov yüzde 1.02, Rısgal Ticaret Bankası Başkanı Bekmurat Atalıyev yüzde 0.36, Ahal vilayeti  Ekonomi ve Kalkınma Genel Müdürlüğü Başkanı Serdar Celilov yüzde 0.25, Mari vilayet vali yardımcısı Cumanazar Annayev yüzde 0.21, Daşoğuz vilayet vali yardımcısı Meretdurdu Gurbanov yüzde 0.17, Seydi Petrol Rafinerisi Başkanı Ramazan Durdıyev yüzde 0.17, Garaboğazsulfat üretim işletmesi Genel Müdürü Süleymannepes Nurpenesov yüzde 0.09 ve Ziraat Partisi Mari vilayet komitesi başkanı Durdukılıç Orazov yüzde 0.06 oranında oy aldı. Türkmenistan Seçim ve Referandum Merkez Kurulu, Seçim Kanunu’nun 76.maddesine göre, aday Gurbanguli Berdimuhamedov’u oyların çoğunu aldığı için Türkmenistan’ın seçilmiş cumhurbaşkanı olarak ilan etti. –

Daha sonra Türkmen Lider sağ elini Türkmenistan Anayasası’na koyarak, yemin etti. Sonra Devlet Başkanı’na cumhurbaşkanlığı mazbatası takdim edildi. Akabinde Türkmenistan Milli Marşı okundu ve Devlet Başkanı Türkmenistan Bayrağını öperek, saygı gösterisinde bulundu.

“TÜRKMENİSTAN YENİ KALKINMA DÖNEMİNE GİRDİ”

Resmen görevine başlayan Devlet Başkanı daha sonra konuşma yaptı. Türkmenistan’ın yeni bir kalkınma dönemine girdiğini söyleyen Türkmen Lider, kendisine gösterilen güvenden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Devlet Başkanı, ülkesini bundan sonra yeni bir kalkınma döneminin beklediğini kaydederek, Tarafsızlık statüsü kapsamında dünya ülkeleri ile ticari, ekonomik, kültürel münasebetlerin geliştirileceğini kaydetti. 

Türkmenistan’ın yeni dönemdeki yol haritasını açıklayan Devlet Başkanı, ülkesini endüstriyel gelişmiş ülke konumuna getireceklerini ifade etti.

Okap bilersiňiz  Türkmenistan “Ýewropa-Kawkaz-Aziýa” halkara ulag geçelgesiniň mümkinçiliklerini açmaga goldaw bermegi maksat edinýär

Doğal kaynakların ülke halkının refahı için kullanılacağının altını çizen Devlet Başkanı, son teknolojiler ile enerji kaynaklarının işlenerek, dünyada büyük rağbet gören benzin, polipropilen, polietilen ve sıvılaştırılmış gaz gibi kaliteli ürünlerin üretiminin arttırılacağını söyledi.

Enerji alanında komşu ve diğer ülkeler ile yakın işbirliği yapılacağını söyleyen Devlet Başkanı, Türkmenistan-Afganistan-Pakıstan-Hindistan doğalgaz boru hattı projesinin sadece yüksek gelir getirmekle kalmayıp, komşu ülkelerin evlerine sıcaklık getireceğini belirtti.

Elektronik sanayi alanında da ciddi çalışmaların yapılacağını söyleyen Devlet Başkanı, elektrik enerji sektörünü geliştireceklerini, yeni elektrik santrallerinin inşa edileceğini, Güneş ve rüzgar enerjisinden istifade etmek için projeler geliştirileceğini ifade etti.

Türkmen Lider, özel sektörün desteklenmesine ve teşvik edilmesine önem verileceğini kaydetti.

– EÄžİTİM, KÜLTÜR VE SAÄžLIK –

Devlet Başkanı bir sonraki yedi yılda "Kültür – insanların ruh", " Eğitimli nesil – vatan gücü", "Sağlık insan – ülkenin zenginliği" sloganları ile devam edileceğini kaydetti. Türkmen Lider, eğitim sektörünü geliştirmeksizin ve kaliteli elemanların yetiştirmeden günümüz çağına ayak uydurmanın zor olduğunu ve bu nedenle eğitim amaçlı tesislerin inşasına devam edileceğini söyledi.

Kültürel değerlerin sadık kalınacağını kaydeden Devlet Başkanı, sağlık hizmetlerinin uluslararası standartlarda verileceğini ifade etti.

Turizm sektörüne yeni tesisleri kazandıracaklarını söyleyen Türkmen Lider, halkın gelir ve yaşam düzeyinin arttırılması için çaba gösterileceğini ifade etti. Devlet Başkanı, memur ve emekli maaşların, öğrenci ve devlet yardım burslarının düzenli olarak arttırılmasına önem vereceklerini kaydetti.

Okap bilersiňiz  Türkmenistan “Ýewropa-Kawkaz-Aziýa” halkara ulag geçelgesiniň mümkinçiliklerini açmaga goldaw bermegi maksat edinýär

Devlet Başkanı, Türkmenistan’da dünya çapında bir gözlemevi ile uzay çalışmaları için bir merkez kurulacağını ifade etti. Uzay çalışmaları ile yeni uyduların gönderilmesi için çaba göstereceklerini kaydeden Türkmen Lider, iletişim sektörünün geliştirilmesi için çalışacaklarını belirtti.

 Türkmenistan Devlet Başkanı ayrıca, Yaşlılar Konseyi’nin çalışma sistemini geliştireceklerini kaydederek, Bakanlar Kurulu’nun ve Meclisi’nin önemli kararlarının Yaşlılar Konseyi’nin onayı olmadan yürürlüğe giremeyeceğini belirtti.

Türkmen Lider, daha sonra Bakanlar Kurulu’nu feshetti. Yeni hükümet oluşturulana kadar eski hükümet görevini devam edecek.

Törenden sonra Devlet Başkanı yemin töreni dolayısıyla düzenlenen askeri geçit törenini izledi.

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

 

ÝENE-DE OKAŇ

     Täze miweler we gök önümler adam bedenine zerur bolan köp witaminleriň we minerallaryň esasy çeşmelerinden biridir.  Täze miwe görnüşleriniň köpüsi ýazda we tomusda ösdürilip ýetişdirilýändigi sebäpli, gyş aýlarynda bişen miwelere ýetmek mümkin däl.  Baharyň gelmegi bilen, iýmitiňize täze we sagdyn miweleriň köp görnüşini goşup bilersiňiz, saglyga köp peýdaly bolmak bilen bir hatarda energiýa we iýmitleniş zerurlyklaryny kanagatlandyryp bilersiňiz. ...
Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz Täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan Täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň! Mähriban okyjylar! Günlük täleýnama...
Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar