Devlet Başkanı adayları belli oldu: 4 aday Başkanlık için yarışacak

Türkmenistan Devlet Başkanlığı seçimlerine gidiyor.  Seçimler 12 Şubat 2017 tarihinde gerçekleştirilecek. Seçimlere ilk defa 3 partinin adayları yarışacak. Türkmenistan Demokrat Partisi mevcut Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov’u aday göstermişti. Türkmenistan Sanayiciler ve Girişimciler Partisinin adayı Rısgal Bankın Başkanı, milletvekili Atalıyev Bekmurat gösterilmişti. Türkmenistan Ziraat Partisi ise, aday olarak Partinin Mari İl Başkanı Orazov Durdikiliç’i göstermişti. Türkmenistan Seçim mevzuatına göre, vatandaşlar grubu gerekli imzaları toplayarak aday gösterme hakkına sahiptir. Buna göre, Türkmenistan Gıda Sanayi Birliği Başkan yardımcısı Annanepesov Maksat, vatandaşlar grubu tarafından aday gösterildi. Aday adayları Türkmenistan Seçim ve Referandum Kurumuna bildirilmişti.

Türkmenistan Seçim ve Referandum Kurumu, dün mevcut Başkan Gurbanguli Berdimuhamedov’u Devlet Başkanı adaylığı kabul ederek, seçimlere Başkan adayı olarak katılmaya izin veren sertifikası takdim etmişti. Bugün ise, diğer 3 aday adayı seçimlerde Devlet Başkanı adayı olarak kabul edildi ve adaylara seçimlere Başkan adayı olarak katılmaya hukuk veren sertifika takdim edildi. Böylece, 12 Şubat 2017 tarihinde gerçekleştirilecek Başkanlık seçimlere 4 adayın katılacağı kesinleşti.

Okap bilersiňiz  Halkara gatnaşyklar instituty hojalyk hasaplaşygyna geçiriler

Bugün adaylar Türkmen Devlet Televizyonlarında seçim vaatlerini açıklamaya başladı. İlk olarak Demokrat Parti adayı Gurbanguli Berdimuhamedov’a söz hakkı verildi. Mevcut Devlet Başkanı tekrar seçildiği takdirde, yapmak isteyen projelerini açıkladı.

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

 

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär.
Okap bilersiňiz  Türkmenistan daşary ýurt karz serişdelerini gaýtardy
Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar