«Demirýollary»  açyk gömüşli paýdarlar jemgyýetinden bildiriş

Jemgyýetiň 4-nji we 5-nji şahamçalaryna degişli bolan ýaşaýyş jaýlarynda we edara binasynda gurnalan dizel-generatorlaryny bejermek hyzmatyny ýerine ýetirmek boýunça degişli ygtyýarnamasy bolan potratçylary saýlaýar. Bu barada “railway.gov.tm” internet sahypasynda bellenilip gecilvqr.

Bu dizel-generatorlaryny bejermek hyzmatyny ýerine ýetirmäge isleg bildirýän, degişli ygtyýarnamasy bolan hukuk tarap, bildiriş çap edilen sene- sinden 15 (on bäş) iş günüň dowamynda täjirçilik tekliplerini «Demirýollary»  açyk gömüşli paýdarlar jemgyýetine tabşyrmaly.

Salgymyz: Aşgabat Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy şaýoly, 7.

Telefon: (+99312) 38-32-31; 38-36-00; faks 38-34-78.

 

Atavatan Applikasiýasy täzelendi: Intellektual sahypamyz goşuldy