Demiryol ve Karayolu Köprüsü ve Havalimanı İnşa Edilmektedir

Türkmenistan Devlet Başkanı Lebap vilayeti çalışma ziyareti kapsamında bölgede inşa edilmekte olan demiryolu ve karayolu köprüsünü ve havalimanı inşaat çalışmalarını helikopterden denetledi.

Orta Asya’nın en büyük nehri konumundaki Amuderya’nın üzerinden hem karayolu hem de demiryolu köprüsü inşa edilmektedir. Bu projelerin işletmeye açılması Türk TIR’cılarının da yüzünü güldürecek. Çünkü İran üzerinden Türkmenistan’a giriş yapan Türk TIR’ları bu köprüler üzerinden rahat geçişini yaparak, Özbekistan’a ve oradan da Asya pazarına ulaşabilecekler.

Türkmenabat-Farap demiryol ve karayolu köprülerinin inşaatı bitmek üzere.  Demiryolu köprüsü 1750 metre uzunluğunda, karayolu köprüsünün uzunluğu ise 1600 metreyi bulmaktadır. Köprünün yüksekliği nehir gemilerinin engelsiz hareketine müsait durumda.

Türkmenabat kentinde inşa edilmekte olan havalimanı ise saatte 500 yolcuya hizmet verecek. Havaalanının pistinin uzunluğu 3800 metreyi bulmaktadır.

Okap bilersiňiz  Türkmenistanda sementiň täze görnüşi öndürilýär

Devlet Başkanı ayrıca helikopterden Lebap vilayetindeki tarım alanlarında devam eden çalışmaları da inceledi. Son dönemde ülkede tarım ürünlerinin üretilmesi için seferberlik başlatıldı. Devlet tarafından özel sektöre de tarım ürünlerini üretmek için cazip krediler sağlayacak.

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

 

ÝENE-DE OKAŇ

     Täze miweler we gök önümler adam bedenine zerur bolan köp witaminleriň we minerallaryň esasy çeşmelerinden biridir.  Täze miwe görnüşleriniň köpüsi ýazda we tomusda ösdürilip ýetişdirilýändigi sebäpli, gyş aýlarynda bişen miwelere ýetmek mümkin däl.  Baharyň gelmegi bilen, iýmitiňize täze we sagdyn miweleriň köp görnüşini goşup bilersiňiz, saglyga köp peýdaly bolmak bilen bir hatarda energiýa we iýmitleniş zerurlyklaryny kanagatlandyryp bilersiňiz. ...
Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz Täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan Täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň!
Okap bilersiňiz  Tender bäsleşiklerine gatnaşmak ýeňilleşdirildi
Mähriban okyjylar! Günlük täleýnama...
Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar