TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BIZNES

«Dell» kompaniýasyndan täze kompýuterler

«Dell» kompaniýasy netbuk kompýuterleriniň täze neslini alyjylara hödürleýär. Olar Dell «XPS 15 9500» we «XPS 17 9700» ady bilen müşderilere ýetiriler. Döwrebap bu kompýuterler şu hepdäniň ahyrynda satuwa çykarylar. Bu kompýuterleriň öňki nesli ýylyň kompýuteri ada mynasyp boldy. Bu bolsa kompýuterleriň hakykatdanam döwrebap çykandygyna şaýatlyk edýär. Netbuk kompýuterleriň içki ýady 4 TB barabar bolar. Häzirki wagtda kompaniýa täze kompýuterlere bolan sargydy kabul edip başlady. Akylly kompýuterlere müşderiler tarapyndan dürli teswirler kompaniýa gelip gowuşdy. “Dell” kompaniýasynyň hünärmenleri täze akylly kompýuterleriň müşderiler tarapyndan oňat garşylanmagyna garaşýarlar.

 

Ýene-de okaň

“GaffneyCline” Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyga uly gyzyklanma bildirýär

“GlobalPetrolPrices”: Türkmenistan — benziniň iň arzan ýurtlarynyň onlugynda

Türkmenistanda ýokary oktanly awtomobil benzininiň çykarylyşy özleşdirildi

Teswirle