Dawosda Bütindünýä ykdysady forum geçirilýär

Şweýsariýanyň şypahana merkezi hasaplanýan Dawosda Bütindünýä ykdysady forum öz işine başlady. 22-26-njy maý aralygynda geçirilýän bu halkara forum 2 ýyldan soňra ýüzbe-ýüz görnüşinde geçirilýär. Dawos forumy hökmünde tanalýan bu çärä dünýäniň ençeme ýurdundan syýasy we işewür wekiller gatnaşýar. Adatça, ýanwar-fewral aýlarynda geçirilýän bu forum 2021-2022-nji ýyllarda gyş paslynda koronawirus ýokanjy … Continue reading Dawosda Bütindünýä ykdysady forum geçirilýär