Daşoğuz’un BDT Kültür Başkenti misyonu sonlandı

Türkmenistan’ın kuzeyinde bulunan Daşoğuz şehri Bağımsız Devletler Topluluğu’nun 2016 yılı için Kültür Başkenti ilan edilmişti. Bir yıl boyunca bu kentte çeşitli kültürel etkinlikler düzenlendi. Bu etkinliklere BDT örgütüne üye ülkelerden sanatçılar katılarak, halklar arasında önemli bir kaynaşma ve dostluk bağları kuruldu.

400 yıllık tarihi bulunan yeni Daşoğuz kenti Türkmenistan’ın kadim tarihine de ışık tutan bir şehirdir. Ülkenin kuzey bölgesindeki bu kent 12-13. asırlarda Köhneürgenç Türkmen devletinin baş şehri olmuştur ve bu bölgede ünlü bilim adamları, filozoflar, şairler, mimarlar yaşamıştır.

Daşoğuz kentinden 100 kilometre uzaklıkdaki Köneürgenç kenti tamamıyla bir tarih kokan şehirdir. Bu bölge UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine dahil edildi.

İşte, tarihe un salmış Daşoğuz vilayetinin Daşoğuz kenti 2016 yılında BDT Kültür Başkenti unvanına sahip oldu. 30 Mart tarihinde Kültür Başkenti etkinlikleri start aldı ve bugüne kadar birçok kültürel etkinlikler düzenlendi. Fuarlar, sergiler ve konferanslar organize edildi.  

Okap bilersiňiz  Ýewro-2020: Eriksen hemmeleri gorkuzdy, Russiýa ýeňildi

7 Aralık tarihinde Daşoğuz kentinin Ruhiyet Köşkü’nde kapanış töreni düzenlendi. Törene, Türkmenistan Kültür Bakanlığı yetkilileri, BDT örgütünden temsilciler, BDT ülkelerinden sanatçılar ve çok sayıda davetli katıldı.

BDT İcra Sekreteri Yardımcısı Konısbek Jusupbekov, törende yaptığı açıklamasında, BDT Kültür Başkentliğine seçilen kentin ülkeler arasındaki kültürel bağların pekişmesine önemli kaatkı sağladığını ifade etti. Daşoğuz’un bu dereceyi hakkıyla yerine getirdiğini söyleyen Jusupbekov, Türkmenistan’daki etkinliklerin renkliliğiyle büyük heyecan yarattığını belirtti. 

BDT İcra Sekreteri Yardımcısı Konısbek Jusupbekov konuşmasının sonunda Kültür Başkenti bayrağını 2017 yılı için Azerbaycan’ın Gence şehrine devretti.

Kapanış töreni konser programı ile son buldu. Konserde, Rusya, Azerbaycan, Ermenistan, Tacikistan, Kırgızistan, Moldova, Kazakistan ve Belarus’dan gelen sanatçılar sahne aldı. Türkmen sanatçılar da sevilen şarkıları ve folklor gösterileri ile izleyicileri çoşturdu.

 

Kaynak :Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

ÝENE-DE OKAŇ

Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz Täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan Täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň!
Okap bilersiňiz  "Türkmenistan" awiakompaniýasy içerki gatnawlaryň sanyny artdyrdy
Mähriban okyjylar! Günlük täleýnama...
Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar