Daşoğuz vilayetinde çok sayıda tesis inşa edilecek

12 Şubat cumhurbaşkanlığı seçimleri arifesinde sırasıyla Balkan, Mari ve Lebap vilayetini gezen Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov, geçtiğimiz günlerde ülkenin kuzeyindeki Daşoğuz vilayetinde iş gezisinde bulundu. Bu gezisinde çiftçiler ile görüşen Devlet Başkanı, tarım politikası kapsamında hayata geçirilmekte olan temel hedefleri anlattı.

Türkmen Lider, ziyareti kapsamında vilayetin S.A. Niyazov ilçesinin C.Hudeybergenov köyünde buğday ekim alanındaki çalışmaları inceledi. 62,1 hektar alanı bulunan köyde 27 çiftçi çalışmaktadır. Geçen sene 220 ton buğday hasadı toplanmıştır. Şimdi ise geçen sene sonbaharda ekilen buğday yetiştirilmesi yönünde çalışmalar yapılıyor.

Devlet Başkanı burada çiftçiler ile konuşarak, tarım politikası kapsamında tarım karlılığının arttırılması, toprak ve su kaynaklarının rasyonel kullanımı yönünde ciddi çalışmaların yapıldığını ifade etti. Sektörün üretim altyapısının modernleştirilmesi için dev yatırımlar yapılmaktadır, kimya sanayi sektörünün kalkındırılması ile çiftçilerin gübre ihtiyacı giderildiğini söyleyen Türkmen Lider, devlet tarafından çiftçiler için bir dizi finansal desteklerin ve diğer kolaylıkların sağlandığını ifade etti.  

Çiftçilerden ekip biçtiği araziler için sembolik bir ödeme alındığını, tamamen vergi muafiyeti kolaylığının sağlandığını belirten Devlet Başkanı, çiftliklerin ve çiftçilerin tohum ve gübre ihtiyacının karşılandığını, teknik hizmetlerinin sağlandığını kaydetti.

Devlet Başkanı, seçim beyannamesinde belirttiği gibi, çevrenin korunması, su kaynaklarını verimli kullanılması için son teknolojilerin kullanılmasına dikkat edileceğini, halkın temiz içme su ihtiyacını gidermek için yeni su arıtma tesislerini kuracaklarını kaydetti. 

Okap bilersiňiz  Abu-Dabiniň Ösüş Gaznasy Türkmenistana maýa goýýar

Su kaynaklarının verimli kullanılması konusunda Orta Asya bölgesindeki sorunlara dikkat çeken Devlet Başkanı, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası örgütler ile su diplomasisi kapsamında işbirliğinin güçlendirildiğini ifade etti.

Türkmen lider, önümüzdeki 7 yıl içerisinde Daşoğuz vilayetinde gaz-kimya tesisi, buharlı ve gaz türbinli elektrik santrali, tekstil fabrikası, asfalt fabrikası, et ve süt ürünleri için üretim çiftlikleri, pamuk yağı üretim tesisi, un ve unlu mamulleri üretim tesisi, tıbbi ürünleri üretim tesisi gibi birçok yatırım projesinin hayata geçirilmesi hedeflendiğini kaydederek, kendisine eşlik eden Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısına tarım makineleri için yedek parçaları üretecek tesisin projesini hazırlama talimatını verdi.

Ayrıca, Devlet Başkanı vilayette nüfus sayısının arttığını belirterek, gelecekte 50 okul ve 20’den fazla kreş inşa etmeyi planladıklarını söyledi.

Daşoğuz vilayeti diğer vilayetlere göre okul sayısında ilk sırada bulunuyor. Vilayette toplam 530 okul bulunarak, burada 19 binden fazla öğretmen çalışmaktadır. 2015-2020 yılları arasında vilayette 53 okul ve 25 kreş inşa edilmesi hedeflenmiştir.

Ayrıca, bu vilayet gıda sanayi sektöründe de önemli paya sahiptir. Hayvancılık sektöründe ilk sıralarda yer almaktadır. Vilayette 1 milyondan fazla büyükbaş hayvan, 3,5 milyondan fazla küçükbaş hayvan, 4,5 milyona yakın tavuk bulunmaktadır. 2016 yılında vilayette 1 milyon ton süt ve 290 milyon tane yumurta üretilmiştir.

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

ÝENE-DE OKAŇ

Okap bilersiňiz  Halkara gatnaşyklar instituty hojalyk hasaplaşygyna geçiriler

12-nji iýunda ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz Täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan Täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň! Mähriban okyjylar! Günlük täleýnama...
Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar