TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Daşary ýurt gatnawlary 20-nji maýa çenli ýatyryldy

Türk howaýollary kompaniýasynyň daşary ýurt gatnawlaryny 2020-nji ýylyň 20-nji maýyna çenli yza süýşürendigi mälim edildi. Kompaniýanyň resmi internet sahypasynda bu barada şeýle beýanat berildi: “Koronawirus keseliniň ýaýramagy sebäpli resmi ýolbaşçylar tarapyndan kabul edilen kararlara laýyklykda, raýatlaryň saglygy göz öňünde tutulyp, ähli daşary ýurt gatnawlary 2020-nji ýylyň 20-nji maýyna çenli togtadyldy”.

Şeýle hem beýanatda içerki gatnawlaryň bolsa 2020-nji ýylyň 1-nji maýyna çenli togtadylandygy beýan edildi.

Ýene-de okaň

Saglygy goraýyş, bilim we sport ulgamyna bagyşlanan halkara forum

“Türkmenistan” awiakompaniýasy: Belarus ugry boýunça gatnawlar

“Green Card” (Grin Kard) -2024: Senenamasy Yglan edildi

Baş Redaktor

Teswirle