TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Daşary ýurt diplomyny ykrar etmek

Hökümetara ylalaşyk esasynda Döwlet tarapyndan daşary yurt döwletlerine okuwa ugradylan raýatlar yokary we orta hünär bilimi hakyndaky resminamalarynyň Türkmenistanyň çäginde ykrar edilendigi baradaky Ykrar şahadatnamasyny almak üçın Türkmenistanyň döwlet edaralarynda işleyändigıni tassyklaýan kepilnama getirmeli.

İşe ýerleşmek üçin Ykrar şahadatnamasy talap edilen halatynda rayatyň Türkmenistanyň Bilim ministrligine yüz tutmagy boyunça yokary ya-da orta hünär bilimi hakyndaky resminamasynyň ykrar edilendigini tassyklaýan Güwähat berilýär.

90

Hökümetara ylalaşyk esasynda Döwlet tarapyndan daşary yurt döwletlerine okuwa ugradylan rayatlara Türkmenistanyň döwlet edaralarynda işleýändigini tassyklayan kepilnama getiren halatynda ýokary we orta hünär bilimi hakyndaky resminamalarynyň Türkmenistanyň çägınde ykrar edilendigi baradaky Ykrar şahadatnamalary beriler.

 

Mahabat

Daşary ýurt diplomyny tassyk etmek üçin resminamalaryň terjimesi üçin Makul Hyzmat Terjime Merkezine ýüz tutup bilersiňiz!

Makul Hyzmat IMO hasabyna goşulyň : +993 63 78 96 73

Aşkabat, Oguzhan (Aýtakow)-Ankara (Ýubileýni)  köçesi, A Blok,

Makul Hyzmat Ofis, 4. Kat, 401

E: Mail Adres : makulhyzmat@gmail.com   

Telefon   : +993 63 78 96 73

Telefon  : + 993 12 96 48 55

 

 

 

Ýene-de okaň

Azerbaýjanyň Milli Mejlisiniň Başlygy Sahiba Gafarowa Türkmenistanyň ýokary sylagy bilen sylaglandy

Ata Watan Eserleri

Azerbaýjanyň Milli Mejlisiniň başlygynyň Aşgabada sapary

Ata Watan Eserleri

Türkmenistan Russiýanyň Merkezi Aziýadaky strategik hyzmatdaşy

Teswirle