TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Daşary ýurt diplomy Ykrar etmek : Döwlet Synaglary

Daşary ýurt döwletlerinde berlen hünär bilimi hakynda Resminamanyň ykrar edilmegine dalaş edýän raýatlar iki sany Döwlet Synagyny üstünlikli tabşyrmalydyrlar.

Okuwyň gündizki görnüşinde okanlar üçin Döwlet synaglary ýylda 4 gezek (Fewral, Maý, Sentýabr we Noýabr) Türkmenistanyň döwlet dilinde geçirilýär.

Okuwyň gaýybana ýa-da agşamky  görnüşinde okanlar üçin Döwlet synaglary ýylda 2 gezek (Fewral, we Noýabr aýlarynda) Türkmenistanyň döwlet dilinde geçirilýär.

Döwlet synaglaryna gatnaşmak üçin raýat Döwlet synagynyň geçirilýän aýynyň öňündäki aýyň 25-ne çenli resminamalaryny Türkmenistanyň Bilim ministirligine tabşyrmaly. Ýagny:

  • Döwlet synaglary hünär ugry hem-de jemgyýeti öwreniş  dersleri boýunça geçirilýär.
  • Döwlet synaglary raýatyň hünär biliminiň mazmuny boýunça iň ýakyn taýýarlyk ugruna (hünärine) degişli Türkmenistanyň ýokary ýa-da orta hünär okuw mekdeplerinde tabşyrylýar.
  • Döwlet synagy boýunça kanagatlanarsyz baha alan raýat  öziniň synag tabşyran okuw mekdebine ýüz tutmagy esasynda nobatdaky synag aýlarynda      Döwlet synaglaryny gaýtadan tabşyryp biler. (synaglary gaýtadan tabşyrmak mümkinçiligi çäklendirilmeýär)
  • Döwlet synaglaryna sebäpli gelip bilmedik raýatlar nobatdaky synag aýlarynda Döwlet synaglaryna gatnaşyp bilerler. Synaga gatnaşmak üçin raýat taýýarlyk ugry (hünäri)boýunça degişli okuw mekdebine ýüz tutmalydyr. (synaglary tabşyrmagyň möhleti ýok)

Diplom Ykrar etmek barada habarlarymyz üçin :

Diplom Ykrar etmek üçin zerur resminamalaryň sanawy

http://www.atavatan-turkmenistan.com/news_details.php?news_id=MTMxNQ==

Ynanç haty bilen Diplom Ykrar Etmek

http://www.atavatan-turkmenistan.com/news_details.php?news_id=MTMwOA==

Diplom Ykrar Etmek : Peýdaly Maglumat

http://www.atavatan-turkmenistan.com/news_details.php?news_id=MTMwMA==

Bilim Ministrligi : Daşary Ýurda Okuwa Gidýänlere

http://www.atavatan-turkmenistan.com/news_details.php?news_id=MTI5OA==

Resmimalaryň Terjimesi üçin Makul Hyzmat Terjime Merkezine hem ýüz tutup bilersiňiz !

Habarlaşmak üçin:

Aşkabat, Oguzhan-Ankara Caddesi, A Blok, Makul Hyzmat Ofis, 4. Kat, 401

E: Mail Adres : makulhyzmat@gmail.com

Telefon   : +993 63 78 96 73 (Türkmenistan)

Resmi Line ID : @makulhyzmat

Resmi Line Hesabı :  https://line.me/R/ti/p/%40makulhyzmat     

Türkiýede okamak üçin maslahat almak üçin

Atawatan Danyşmanlyk LTD şereketine

Ýüz  tutup bilersiňiz

Habarlaşmak üçin

Stambul, Güneşli Mah, Kırazlı Cad. Önka İş Merkezi, N 8 D/116, Güneşli-Stambul

E: Mail Adres : tercume@atavatan-turkmenistan.com   

 Telefon : +90 532 401 71 52 (Türkiye)

Telefon : +90 212 550 61 49 (Türkiye)

 

 

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Arkadag şäherini ösdürmek boýunça iş maslahatyny geçirdi

Tebigaty goramak — halkara tagallalary birleşdirmegiň möhüm ugry

Türkmenistanyň Prezidenti Şwesiýanyň Patyşasyny gutlady

Teswirle