TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Daşary işler ministrligi tälim alşa çagyrýar

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Administratiw-tehniki işgärleri taýýarlamak boýunça okuw merkezini tamamlan hünärmenleri Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň ulgamynda tälim alşy geçmek üçin Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi bäsleşik yglan edýär.

Resminamalaryň kabul ediş möhleti 2019-njy ýylyň sentýabr aýynyň 2-den 20-e çenli, sagat 9-dan – 18-e çenli amala aşyrylýar.

Goşmaça maglumat almak üçin şu ýere ýüz tutup bilersiňiz: Aşgabat ş., Arçabil şaýoly, 108. Telefon: (+993-12) 44-57-84 ýa-da şuňa basyň

Ýene-de okaň

Awazadaky resminama BMG-niň resmi resminamasy hökmünde çap edildi

Türkmenistanyň Prezidenti Hytaý Halk Respublikasynyň ýolbaşçylaryny gutlady

Türkiýede 8 aýda 69 sany Türkmen kompaniýa esaslandyryldy

Baş Redaktor

Teswirle