TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
PEÝDALY MASLAHAT

Daşary işler ministrligi: Gaýragoýulmasyz Telefon Nomerler

Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi resmi web saýtynda gaýragoýulmasyz telefon nomerlerini ýerleşdirdi. Ol sanawda Türkmenistanyň Daşary işler ministliginiň, daşary ýurtlardaky Türkmenistanyň diplomatik wekilkanalarynyň we Daşary işler ministliginiň welaýatlardaky wekilhanalarynyň telefon belgileri we elektron adresleri ýerleşdirilipdir. Şol sanawy Siziň dykgatyňyza ýetirýäris.

 • Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi +99312445741;  mfainfo@online.tm
 • Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasyndaky Ilçihanasy +79855300516    consulmoskva@inbox.ru
 • Türkmenistanyň Belarus Respublikasyndaky Ilçihanasy  +375257781408              embturkmminsk@gmail.com
 • Türkmenistanyň Hindistan Respublikasyndaky Ilçihanasy             +919971276757               a.bayramaga84@gmail.com
 • Türkmenistanyň Özbegistan Respublikasyndaky Ilçihanas +998909395267              tmtashkent@gmail.com
 • Türkmenistanyň Germaniýa Federatiw Respublikasyndaky Ilçihanasy              +4917643174427,  +491722977596  info@botschaft-turkmenistan.de , konsulat@botschaft-turkmenistan.de
 • Türkmenistanyň Gazagystan Respublikasyndaky Ilçihanasy              +77777729391  consul.nur@gmail.com
 • Türkmenistanyň Hytaý Halk Respublikasyndaky Ilçihanasy              +8618613389940, +8615910315907  embassy-tm@turkmenembassy.cn
 • Türkmenistanyň Gyrgyzystan Respublikasyndaky Ilçihanasy              +996558657777               turkmenembkg@gmail.com
 • Türkmenistanyň Awstriýa Respublikasyndaky Ilçihanasy              +436766830787              turkmenistan.botschaft@chello.at
 •  Türkmenistanyň Azerbaýjan Respublikasyndaky Ilçihanasy              +994502560057               counseltm.emb-baku@mail.ru
 • Türkmenistanyň Ermenistan Respublikasyndaky Ilçihanasy              +37498412462  tmermembassy@gmail.com
 • Türkmenistanyň Owganystan Yslam Respublikasyndaky Ilçihanasy              +93794378522  tmembkabul@gmail.com
 • Türkmenistanyň Belgiýa Patyşalygyndaky Ilçihanasy        +32490392146              turkmenistan@skynet.be
 • Türkmenistanyň Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygyndaky Ilçihanasy  +447565493902 turkmenembassyuk@btconnect.com
 • Türkmenistanyň Gruziýadaky Ilçihanasy              +995322252963, +995597335577               tmemb.ge1@gmail.com
 • Türkmenistanyň Italiýa Respublikasyndaky Ilçihanasy     +393662761818              italy@ambturkmenistan.it
 • Türkmenistanyň Eýran Yslam Respublikasyndaky Ilçihanasy              +989121326651               turkmenemb.iri@gmail.com
 • Türkmenistanyň Koreýa Respublikasyndaky Ilçihanasy   +821067856586              tmembassy.skr@gmail.com
 • Türkmenistanyň Malaýziýadaky Ilçihanasy          +60192290909, +60139258303  tkmembmalaysia@gmail.com
 • Türkmenistanyň Birleşen Arap Emirliklerindäki Ilçihanasy              +971544629672               tkmemb@emirates.net.ae
 • Türkmenistanyň Päkistan Yslam Respublikasyndaky Ilçihanasy              +923090422674               cons.tmembisl@gmail.com
 • Türkmenistanyň Rumyniýadaky Ilçihanasy          +40744314544              tmembassy@tmembassy.ro
 • Türkmenistanyň Saud Arabystandaky Ilçihanasy              +966558840165 info@turkmenemb-sa.org
 • Türkmenistanyň Amerikanyň Birleşen Ştatlaryndaky Ilçihanasy              +12025881500  turkmenembassyus@verizon.net
 • Türkmenistanyň Täjigistan Respublikasyndaky Ilçihanasy              +992985157900               babaev.merdan@list.ru
 • Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky Ilçihanasy  +905373401866              tmankara@yahoo.com
 • Türkmenistanyň Ukrainadaky Ilçihanasy              +380442793524              embassy@ambturkm.org.ua
 •   Türkmenistanyň Fransiýa Respublikasyndaky Ilçihanasy +33650437593              turkmenamb@orange.fr
 • Türkmenistanyň Şweýsariýa Konfederasiýasyndaky Ilçihanasy              +41799443618  consul@turkmenistanmission.ch
 • Türkmenistanyň Ýaponiýadaky Ilçihanasy           +819085158696              a.s.informex@gmail.com
 •  Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň ýanyndaky hemişelik wekilhanasy      +12014962478  go.saparov@gmail.com
 •  Türkmenistanyň Aktau şäherindäki konsullygy  +77475413959              tmconsulate.aktau@gmail.com
 •  Türkmenistanyň Astrahan şäherindäki konsullygy           +79617988062              tm.consull@inbox.ru
 •  Türkmenistanyň Hyrat şäherindäki konsullygy    +93796271020, +93706271020  qader.kohan2010@gmail.com
 • Türkmenistanyň Mazari-Şarif şäherindäki konsullygy     +93796101001              turkmenconmaz@rambler.ru
 • Türkmenistanyň Meşhed şäherindäki Baş konsullygy      +989151150551              mashhad.consulate@gmail.com
 •  Türkmenistanyň Stambul şäherindäki Baş konsullygy +902126620221, 0902126620222, +902126620223, +905375200935              stambulconstm2@gmail.com
 • Türkmenistanyň Frankfurt-na-Maýnedaky konsullygy    +4915739776841              turkmenkonsulat-F.a.M@t-online.de
 • Türkmenistanyň Dubaý şäherindäki Baş konsullygy         +971 56 843 54 24               tmconsulategeneral@gmail.com
 •  Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Mary welaýaty boýunça wekilhanasy 8-00522-6-07-16   mary_mfa@online.tm
 • Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Lebap welaýaty boýunça wekilhanasy 8-00422-6-17-33             lebapwekilhana_mfa@online.tm
 • Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Ahal welaýaty boýunça wekilhanasy 8-00137-3-44-11 ahal_mfa@online.tm
 • Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Daşoguz welaýaty boýunça wekilhanasy

8-00322-9-10-13 dashoguz_mfa@online.tm

Türkmenistandaky Akkreditlenen Diplomatik Wekilhanalaryň sanawy

Türkmenistanyň Daşary Ýurtlardaky Diplomatik Wekilhanalary

Ýene-de okaň

Aşgabat şäheri boýunça awtoulaglary resmileşdirmek üçin nokatlaryň ýerleşýän salgylary

Ata Watan Eserleri

Sürüjilik şahadatnamasyny çalyşmaklyk üçin gerekli resminamalaryň sanawy

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň raýatlaryna pasport resmileşdirmek üçin talap edilýän resminamalar

Ata Watan Eserleri

Teswirle