TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Daniel Radkliff “Garri Potteri” okar

“Garri Potter” atly filmiň meşhur aktýory Daniel Radkliff hem beýleki ýyldyzlar ýaly kitap okamak taslamasyna goşular. Çagalaryň we ulularyň ýüreginde uly orny eýelän “Garri Potter” filminiň kitaplary meşhur oýunçylaryň ses bermeginde audio kitaba öwrüler. Soňra kitap muşdaklaryna hödürlener.

Neşir edilen habarlara görä, Daniel Radkliff  “Garri Potter we Jadygöýiň daşy” atly kitabyň sesli okamak taslamasyna gatnaşýar.

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Prezidenti GDA-nyň resmi däl sammitine gatnaşýar

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň Prezidenti Gazagystanda döwlet saparynda bolar

Türkmenistanyň Prezidenti Wladimir Putini 70 ýaş ýubileýi bilen gutlady

Teswirle