TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SPORT

Daliç Horwatiýada galýar

Horwatiýa milli ýygyndysynyñ tälimçisi Zlatko Daliç, Horwatiýanyñ futbol geňeşi bilen şertnamasynyň möhletini uzaltdy diýip, Horwatiýanyñ futbol geňeşiniň resmi saýtynda habar berilýär.

53 ýaşly hünärmen Horwatiýa milli ýygyndysy 2022-nji ýyla çenli tälim berer. Zlatko Daliç milli ýygyndyny 2017-nji ýylyñ oktýabr aýyndan bäri tälim berip gelýär. Milli ýygyndy bilen Daliç 2018-nji ýylda Russiýada geçirilen futbol boýunça Dünýä çempionatynda ikinji orny eýeläp, toparyna kümüş medalyny gazandyrdy.

Ýene-de okaň

Täze futbol ýaryşyny döretmek meýilleşdirilýär

Halkara sport ýaryşlaryna gatnaşýan türgenler üçin özbaşdak okuw meýilnamasy

Türkmen türgenleri Özbegistandaky çempionata gatnaşar

Teswirle