TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Dakar rallisi tamamlandy: Karlos Saýns üçünji gezek ýeňiji boldy

Saud Arabystanyda geçirilen dün­ýä­niň iň kyn­çy­lyk­ly bäs­le­şik­le­ri­niň bi­ri bo­lan Da­kar ral­li­si ta­mam­lan­dy. Ýe­ňil aw­tou­lag sü­rü­ji­le­ri­niň ara­syn­da “MINI” to­pa­ryn­dan is­pa­ni­ýa­ly Kar­los Saýns ýe­ňi­ji bol­dy. 57 ýaşly sport ussady bolan Saýns bu ugurda özüniň esasy bäsdeşi Kataryň raýaty Nasser Al-Attiýadan öňe saýlandy. Şeýle hem ol meşhur fransuz türgeni Stefan Petrenseli hem yzda galdyrdy.

Motosikl sürüjileriniň arasynda birinjiligi ilkinji gezek Rikki Brabek gazandy. 12 tapgyryň ahyrynda “Honda” toparynyň adyndan çykyş eden amerikaly Rikki Brabek 40 sagat 2 minut 36 sekunt görkezijä eýe boldy. Bu ugurda ikinji orny Pablo Kintanilýa eýeledi.

Ýük ulaglarynyň arasynda birinjiligi Andreý Karginowyň ýolbaşçylygyndaky Russiýanyň “Kamaz-master” topary eýeledi.

Ýene-de okaň

Azerbaýjanyň Prezidenti türkmen wekiliýetini kabul etdi

Halk Maslahatynyň Başlygy Koreýa Respublikasynyň Prezidenti bilen duşuşdy

Türkmenistanyň Prezidenti Türki medeniýetiň halkara guramasynyň Baş sekretaryny kabul etdi

Teswirle