DAİMİ TARAFSIZLIÄžIN 20. YILI ÖZEL SAYISI

DAİMİ TARAFSIZLIÄžIN 20. YILI ÖZEL SAYISI

“ATAVATAN TÜRKMENİSTAN” DERGİSİ

Türkmenistan’ın Daimi Tarafsızlığın 20. Yıl Anısına 13. Özel Sayısını, Yayınlıyor.

Son başvuru tarihi: 20 Kasım 2015, bilgi için: atavatan@atavatan-turkmenistan.com

Tel: +90 212 550 61 49

“Atavatan Türkmenistan Dergisi, Türkmenistan makamları tarafından Türkmenistan’ın Milli Hava Yolu Türkmen Hava Yollarında da dağıtılmaya başlanmıştır”

Atavatan Türkmenistan Dergisi uluslararası nitelik kazanarak Türk – Türkmen ve yabancı yatırımcıların destekleriyle yayınlanmaktadır. Bunun yanında, Türkmenistan’ın ihracatında önemli rol oynayan Bakanlıklar ve Devlet Kuruluşları da Atavatan Türkmenistan Dergisinin destekçileri arasına yerini almıştır. Bu bağlamda Atavatan Türkmenistan Dergisi, Türkmenistan’ın ihracatının artırılması, yeni pazarlarda Türkmenistan’da üretilen ürünlerin ihracatı için çalışmalar hazırlamaktadır.

Atavatan Türkmenistan dergisi toplamda Türkmenistan makamları tarafından; Türkmenistan, Türkiye ve diğer devletlerde bugüne kadar 70bin adet derginin dağıtımını ücretsiz olarak gerçekleşmiştir. Türkmenistan’daki; Bakanlıklar, resmi devlet kuruluşları, üniversiteler, oteller, Türkmenistan’ın en önemli toplantıları olan Türkmenistan Yaşlılar Meclisi (Maslahat), Awaza Kültür Günlerinde, sergilerde, konferanslar ve Türkmenistan’ın resmi günleri vb olmak üzere Türkmenistan’da çok geniş bir okur kitlesine Türkmenistan Devleri aracılığı ile ücretsiz ulaştırılmaktadır.

Bunun yanında Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov’un yurtdışına gerçekleştirmiş olduğu Güney Kore, Avusturya gibi ziyaretleri vesilesiyle özel sayılar yayınlanmaktadır. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Türkmenistan ziyareti kapsamında 7500 adet basılan Atavatan Türkmenistan dergisi bugüne kadar 70.000 derginin ücretsiz dağıtılmasını sağlamıştır.

Atavatan Türkmenistan’a makaleleri ve düşünceleri ile destek veren Türkiye Cumhuriyeti Devlet Adamları, Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşların üst düzey temsilcileri ve bürokratlar arasında;

Atavatan Türkmenistan Dergisi için Kimler Yazdı?

 • C. 11. Cumhurbaşkanı: Sn. Abdullah GÜL
 • Dünya Sağlık Örgütü Direktörü: Dr. Margaret CHAN
 • Avrupa Birliği Komisyonu Başkan Yardımcısı, Enerjiden Sorumlu Başkanı: Sn. Maroş Sefçoviç
 • TBMM Başkanı Sn. Cemil ÇİÇEK
 • C Başbakanı Sn. Prof. Dr. Ahmet DAVUTOÄžLU
 • İslam Kalkınma Bankası Başkanı Dr. Ahmet Mohammed ALİ
 • ABD- Türkmenistan İş Konseyi Başkanı: Eric Steward
 • Türksoy Genel Sekreteri Prof. Dr. Düzen KASEİNOV
 • EBRD Orta Asya Türkmenistan & Türkiye Direktörü: Natasha KHANJENKOVA
 • Kore – Orta Asya Dostluk Derneği Başkanı Li Ok RYON
 • UNICEF Türkmenistan Direktörü: Oyunsaikhan DENDEVNOROV
 • C Ekonomi Bakanı Sn. Nihat ZEYBEKÇİ
 • C. Milli Eğitim Bakanı Sn. Prof.Dr.Nabi AVCI
 • C. Gençlik ve Spor Bakanı Sn. Akif Çağatay KILIÇ
 • C Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sn. Taner YILDIZ
 • C Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ
 • C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sn. Mehdi EKER
 • TOBB Başkanı Sn. M. Rifat HİSARCIKLIOÄžLU
 • Türk Keneşi (Konseyi) Genel Sekreteri Büyükelçi Sn. Halil AKINCI
 • Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Koordinatörü Sn. Dr. Halil Yurdakul YİÄžİTGÜDEN
 • TİKA Başkanı Dr. Serdar ÇAM
 • C Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı Sn. İlker AYCI
 • Avusturya Büyükelçisi Dr. Wolfgang Bányai
 • Türk-Türkmenistan Parlamentolar arası Dostluk Grubu Başkanı Sn. Nevzat PAKDİL
 • C Başbakanlık Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Sn.Kemal YURTNAÇ
 • İşadamları ile Özel Röportajlar:
 • Rönesans Holding Başkanı: Sn. Dr. Erman ILICAK
 • Nata Holding Başkanı: Sn. Namık TANIK,
 • Halil Avcı Şirketler Grubu Başkanı Sn. Halil AVCI,
 • Schneider Electric CEO’su Sn. Mehmet Ali KEÇİCİLER,
 • Hyundai Engineering CEO’su Kim,Wee-CHUL.
 • ABD-Türkmenistan İş Konseyi Başkanı: Eric STEWARD
 • Tepe İnşaat A.Ş Genel Müdürü Sn. Atila K.OÄžUZ
Okap bilersiňiz  G-7 ýurtlary sanjym paýlar
Okap bilersiňiz  Türkmenistanyň we Ukrainanyň daşary işler ministrleriniň telefon söhbetdeşligi

 

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar