Cumhurbaşkanlığı Seçim Kampanyası 24 Ekimde Start Alıyor

Türkmenistan’da 12 Şubat 2017 tarihinde yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için seçim kampanyası yarın başlıyor. Türkmenistan Merkez Seçim Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 24 Ekim 2016 tarihi cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasının başlama tarihi olarak belirlendi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışacak adaylar için kampanya süreci yarın başlıyor. Türkmen hukukuna göre, aday gösterme süreci seçimlere 60 gün kala başlanması öngörülüyor.

Türkmenistan Merkez Seçim Kurulu, gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri konulu bir toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantıda, seçimlerin üst düzeyde organize edilmesi ve halkın arasında bilgilendirme toplantılarının yapılması konuları değerlendirildi. Ayrıca, seçimlerin yapıldığı dönemde yurtdışında bulunan vatandaşların oy verme hakkını kullanmaları için Türkmenistan’ın yabancı ülkelerdeki büyükelçiliklerinde seçim sandığının açılacağı duyuruldu.

Okap bilersiňiz  ABŞ-nyň Prezidentiniň ilkinji daşary ýurt sapary

Türkmenistan’da ilk defa çok partili bir cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacak. Seçime Türkmenistan’ın Demokrat Partisi dışında Tarım Partisi ile Girişimciler ve Sanayiciler Partisi de aday gösterecek.

Öte yandan 20 Kasım 2016 senesinde Türkmenistan Meclisinde ara seçimler yapılacak ve Ahal eyaletinin Duşak seçim bölgesinden ve Marı eyaletinin Atçapar ve Pendi seçim bölgesinden  milletvekili seçilmek için adaylar yarışacak.

Kaynak :Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär.
Okap bilersiňiz  BMG-niň Aşgabatda yene bir wekilhanasy açyldy
Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar