COVID-19 ýokanjyna garşy sanjymyň gerekli gory döredildi

Keselleriň öňüni alyş çäreleriniň umumy we ýöriteleşdirilen usullary bolup, olaryň umumy usullaryna şahsy we jemgyýetçilik arassaçylyk tertip-düzgünlerini berjaý etmek, sagdyn iýmitlenmek, dermanlyk ösümliklerden taýýarlanan çaýlary ulanmak degişlidir. Ýöriteleşdirilen usulyna keselleriň öňüni alyş sanjymlary girýär. Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda ýurdumyzda ilaty daşary ýurtlaryň ýokary hilli waksinalary bilen doly üpjün etmek ugrunda zerur … Continue reading COVID-19 ýokanjyna garşy sanjymyň gerekli gory döredildi