TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SPORT

COVID-19: Ronaldonyň köýnekçesiniň satuwy

Koronawirus ýokanjyna garşy göreşiň dowam edýän döwründe haýyr-sahawat işleri dowam edýär. Muňa Italiýanyň “Ýuwentus” topary hem goşuldy.

Toparyň portugaliýaly hüjümçisi Kristiano Ronaldonyň gol çekip, satuwa çykaran köýnekçesi 3520 ýewro satyldy.

COVID-19 gyssagly kömek gaznasy söwda-satuwyndan gazanylan girdejini koronawirus pandemiýasy sebäpli ykdysady taýdan kynçylyk çekýän raýatlara derman, azyk we beýleki hyzmatlary bermek üçin  sarp eder.

Ýene-de okaň

Futbolyň iň abraýly kubogy Italiýada öndürilýär

Katar-2022: 17 günde 765 müň adam bardy

“Ahal” topary ýurdumyzyň çempiony boldy

Teswirle