SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Covid-19: Kliniki synaglaryny Saud Arabystanyda geçirer

Hytaýyň “CanSino” derman kompaniýasy täze koronawirusa (Covid-19) garşy döredilen sanjymynyň kliniki synaglarynyň 3-nji tapgyryny Saud Arabystanynda geçirjekdigini habar berdi.

“Clinical Trials Arena” web sahypasyndaky habara görä, Hytaýyň Harby lukmançylyk akademiýasynyň garamagyndaky Pekin biotehnologiýa instituty bilen bilelikde döreden “Ad5-nCOV” sanjymy 5 müň meýletinçide synag etmek meýilleşdirilýär. Synaglar Er-Riýar, Dammam we Mekge şäherlerinde döredilek synag merkezlerini amala aşyrylar. Bu sanjymyň 1-nji we 2-nji tapgyrlary Hytaý Halk Respublikasynda geçirildi.

Şeýle hem “Sinopharm” atly başga bir hytaýly kompaniýa, geçen aý Birleşen Arap Emirlikleriniň (BAE) paýtagty Abu-Dabide Uhan Wirologiýa Instituty we Uhan Biologiýa önümleri Instituty bilen bilelikde işlenip düzülen Covid-19 sanjymynyň üçünji tapgyrynyň kliniki synaglaryny amala aşyrmaga girişipdi.

HYTAÝDAKY SANJYM IŞLERI

Covid-19 koronawirus ýokanjynyň emele gelen ýurdy bolan Hytaýda 8 sanjymyň kliniki synaglary dowam edýär. Bularyň 4-si birinji tapgyrda, 4-si ikinji tapgyrda synagdan geçirilýär.

“CanSino”, “Sinopharm” we “Sinovac” ýaly jemgyýetçilik derman kärhanalary sanjym barlaglaryny Hytaýyň Harby lukmançylyk akademiýasy, Uhan wirus instituty, Pekiniň biologiýa önümleri instituty ýaly guramalar bilen hyzmatdaşlykda geçirýärler.

27 SANJYM BOÝUNÇA KLINIKI SYNAGLAR GEÇIRILÝÄR

Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň maglumatyna görä, 31-nji iýul boýunça tutuş dünýäde Covid-19 ýokanjyna garşy 27 sanjym babatda kliniki synaglar geçirilýär. 139 sanjym görnüşi boýunça bolsa, kliniki synagdan öňki işler amala aşyrylýar.

27 sanjym görnüşiniň 18-sinde kliniki synaglaryň 1-nji tapgyry, 6-synda 2-nji tapgyry, 3-ünde bolsa 3-nji tapgyry geçirilýär.

 

Ýene-de okaň

Dünýäde ilkinji ýüzýän metjit Dubaýda açylar

Gordion ÝUNESKO-nyň bütındünýä medeni mirasynyň sanawyna girizildi

Ata Watan Eserleri

Aşgabatda Abu Aly ibn Sinanyň mirasyna bagyşlanan halkara maslahaty geçiriler

Oktýabr aýynda bedenterbiýe-sport we sagdyn durmuş çäreleri geçiriler

Merkezi Aziýa bilen Günorta Koreýanyň arasynda göni uçar gatnawlarynyň açylmagy meýilleşdirilýär

«Türkmenistan» awiakompaniýasy: onlaýn satyn alnan bileti yzyna gaýtarmak tertibi