TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

COVID 19 haýsy üstlerde näçe wagt saklanýar?

Otag temperaturasynda wirus özüniň ýaşaýyş ukyplylygyny daşky gurşawyň dürli obýektlerinde 3-5 gije-gündiziň dowamynda saklanyp bilýär.

Dürli  üstlerde koronawirus ýokanjynyň ýaşaýyşa ukyplylygy aşakda görkezilýär.

  1. Keramiki gaplaryň ýüzünde 5 gije-gündiz;
  2. Howanyň düzüminde 3 sagat;
  3. Mis gaplaryň ýüzünde 4 sagat;
  4. Alýuminiý gaplaryň ýüzünde 2-8 sagat;
  5. Saglygy goraýyş elliklerinde 8 sagat;
  6. Karton önümleriniň ýüzünde 24 sagat;
  7. Polat enjamlaryň ýüzünde2 gije-gündiz;
  8. Plastik önümleriň ýüzünde 2-3 gije-gündiz;
  9. Çüýşe gaplaryň ýüzünde 4 gije-gündiz;
  10. Agaç üstlerde 4 gije-gündizläp saklanýar.

Çeşme : http://saglykhm.gov.tm

beýleki habarlar

Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi: Maska dakmak we howpsuz aralygy saklamak

«Altyn asyr» Gündogar bazarynyň işi wagtlaýyn çäklendirilýär

Türkmenistan: Koronawirusyň täze görnüşiniň pandemiýasy

Wirusa garşy derman serişdeleri satyn alynar

Пресс-Релиз :Коронавирус

Lukmançylyk agyz-burun örtüklerini (maska) ullanmak

COVID19 : Aşgabatda BSGG-nyň ÝSE-nyň wekiliýeti bilen gepleşikler

Otly gatnawlary wagtlaýyn duruzulýar

Koronawirus ýokanjy (COVID-19) näme?

Ýene-de okaň

«Belawiýa» awiakompaniýasy Türkmenistana uçar gatnawlaryny artdyrdy

Şäherara awtobus petekleriniň onlaýn satuwy

Daşoguzda täze saglyk öýi açyldy

Teswirle