TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
TEHNOLOGIÝA

“Covid-19” çärelerini gözegçilik edýän robot

Ýaponiýada agyz-burun örtüklerini dakynmaýanlary we jemgyýetçilik aralyga saklamaýanlary anyklaýan robot dükanlarda işläp başlady. “Covid-19” çärelerini netijeli durmuşa geçirmek üçin robotlar öz işine başlady.

Ýaponiýanyň meşhur futbol topary Kerezo Osaka degişli dükan, koronawirusynyň täze görnüşine garşy göreşiň çäginde müşderileriň maska ​​geýip-geýmeýändiklerini, jemgyýetçilik aralygy saklamaýan müşderilere gözegçilik edýän robot ulanyp başlady.

Kýoto şäherindäki Ösen Telekommunikasiýa Halkara Gözleg Instituty tarapyndan işlenip düzülen “Robovie” diýlip atlandyrylýan robot maska ​​geýmeýän müşderileri tapýar we sypaýyçylyk bilen duýduryş berýär. Hünärmenler, ýapon halkynyň robot bilen duýduryş berlende adamlaryň reaksiýalaryndan has utanýandyklaryny aýtdylar. Şeýle-de bolsa, “Robovie” -niň döredijileri, robotyň alyjylar bilen işgärleriň arasyndaky ýakyn gatnaşygy azaldar diýip habar berdiler.

Kamera, sensorlar we lazer bilen gözegçilige ukyply

Dükanyň ýerleşýän ýeri barada öňünden ýüklenen maglumatlar bilen enjamlaşdyrylan “Robovie” diýlip atlandyrylýan robotyň adamlaryň hereketini synlamak üçin kamera we dürli datçikler bilen üpjün edilendigi we jemgyýetçilik aralygy ölçemek üçin lazer ulanandygy mälim edildi.

 

Umumy Sahypamyz

Siz bu sahypada gündelik syýasata degişli habarlary okap bilersiňiz!

 

 

Ýene-de okaň

AŞTU-dan täze hyzmat: IP we internet hasabyňy onlaýn öwrenmek

Täze “Moskwiç” ulagynyň önümçiligine başlandy

Ata Watan Eserleri

Dünýäniň iň uly ýahtasy gurlar

Teswirle