TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

“Colgate” markasy barada

1800-njy ýylda iňlis William Kolgeýt Nýu Ýorka göçüp geldi. Bu ýerde özüne “ William Colgate &Company” atly kompaniýa gurdy.Bu kompaniýa sabyn, şem ýaly önümlerini öndürmek tarapdarydy. Kompaniýa ulalyp, täze önümleri öndürip başlady.  1857-nji ýylda Kolgeýt aradan çykdy, kompaniýanyň başyna ogly Samuel Kolgeýt geçýär.

Kompaniýa 1872-nji ýylda parfumli sabyn öndürýär, 1873-nji ýylda aromatiki diş ýuwujy serişde öndürdi.  1896-njy ýylda kompaniýanyň diş lukmany Waşiňton Şelfield tarapyndan oýlap tapylan diş ýuwujy serişde satuwa çykaryldy.

ž926-njy ýylda sabyn öndürijiler “Palmolive Peet” birleşip, “Palmolive Peet” kompaniýasy adyny aldy. Soňra bu markalar “Colgate” markasy bilen birleşip, “Colgate Palmolive Peet”kompoaniýasy ady bilen ýaýrap başlady.

Häzirki wagtda öz öndürýän önümleri bilen halkyň göwnünden turýan bu marka, dürli-görnüşli arassalaýjy serişdeleri öndürýär.

20-nji oktýabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

 

 

Ýene-de okaň

Hindistana barjak daşary ýurtlular üçin täze düzgünler

Ýaponiýaly işewürler : “Awaza” milli syýahatçylyk zolagy bilen gyzyklanýar

Baş Redaktor

Awaza :ýörite wiza tertibini işläp düzmek we girizmek meseleleri öwreniler

Baş Redaktor

Teswirle