Çölde ysmanak ýetişdirmek mümkinçiligi

Oba hojalyk pudagynda hem sanly tehnologiýalaryň giňden ulanylmagyna uly ähmiýet berilýär. Tehnologiýanyň çalt depginler bilen ösmeginiň netijesinde, dürli önümçilikleriň ýola goýulmagyna giň mümkinçilikler döredilýär. Şonuň netijesinde, alymlar howadan suw ýygnaýan ulgam bilen çölde ysmanak ösdürip ýetişdirmegi başardylar. Bilşimiz ýaly, Saud Arabystany yssy we gurak ýurt. Ýöne muňa garamazdan, alymlar çöl … Continue reading Çölde ysmanak ýetişdirmek mümkinçiligi