TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
MEDENIÝET

“Cineworld” teatrlaryny ýapmaga taýýarlyk görýär

Dünýädäki ikinji uly kinoteatr zynjyry bolan “Cineworld” Angliýadaky we ABŞ-daky ähli kinoteatrlary wagtlaýyn ýapmakçy bolýar.

“Cineworld” ABŞ-daky 536 Regal teatrynda we Angliýadaky 127 “Cineworld” we “Picturehouse” teatrlarynda alyp barýan işleriniň 8-nji oktýabrdan togtadyljakdygyny mälim etdi.

Şeýle hem, kompaniýa esasy işleriniň ileri tutulýan ugurlarynyň çykdajylary azaltmak we bar bolan pullary saklamakdygyny mälim etdi.

Pandemiýadan öň dünýäde 37 müň adama we Angliýada 5500 adama iş üpjün eden bu kompaniýanyň Angliýada 127 Regal kinoteatry we ABŞ-da 543 adamlary bar.

Zallaryň haçan açyljakdygy barada bolsa hiç hili beýanat berilmedi.

 

Sizden Gelenler Sahypamyz

Interaktiw sahypamyz- okyjylarymyzdan gelen habar we eserleriň ýerleşdirilýän sahypasy-sizden gelenler sahypasy siziň iberjek eserleriňize garaşýar!

Ýene-de okaň

«Gyzyl kürte» filmi Gazagystanda görkeziler

Hytaýyň çaý medeniýeti ÝUNESKO-nyň sanawynda

Aşgabatda halkara aýdym-saz festiwaly açyldy

Teswirle