TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
MEDENIÝET

Çeper höwesjeň kollektiwlerine «Halk» ady berler

Türkmenistanda çeper höwesjeň kollektiwlerine «Halk» adyny bermegiň tertibi we şertleri tassyklanyldy.

Bu baradaky degişli Karara 3-nji fewralda sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Türkmenistanyň Prezidenti gol çekdi.

Bu Karar Türkmenistanda milli medeniýeti we sungatyň görnüşlerini ösdürmek, çeper höwesjeň kollektiwleriniň döredijilik mümkinçiliklerini artdyrmaga ýardam etmek we olary goldamak maksady bilen, şeýle hem «Medeniýet hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda kabul edildi.

Ýene-de okaň

Döwlet taryhy-medeni goraghanalaryň işi sanlylaşdyrylar

Stambulda bütindünýä hor aýdym-saz sungatynyñ simpoziumy geçiriler

Ata Watan Eserleri

ABŞ-da Magtymguly Pyragynyň edebiýat agşamy

Teswirle