SPORT

Çempionlardan aýlygyndan ýüz öwürmegi haýyş edildi

Milan şäheriniň «Inter» futbol klubynyň oýunçylaryndan 2 aýlyk zähmet hakyndan ýüz öwürmegi haýyş edildi. Bu barada «Sky Sport Italia» habar berýär.

Bu barada klubyň prezidenti Stiwen Çžan oýunçylar bilen geçiren ýygnagynda mälim etdi. Çünki klub häzir maddy kynçylyklary çekýär. Bu meselede her bir futbolçy barada aýratyn karar kabul edildi.

Aýdylyşyna görä, futbolçylar ýakynda klubyň ýolbaşçylaryna gelen netijesi barada habar bererler. Araky ýygnaga toparyň baş tälimçisi Antonio Konte gelmedi. Oňa beýle teklibiň edilip, edilmänliginden heniz habar ýok.

«Interiň» şu ýyl 35 duşuşykda 85 utuk toplap, heniz möwsüm tamamlanmanka, Italiýanyň çempiony bolandygyny ýatladýarys.

 

19 ýyldan soň çempion boldy

 

 

 

Ýene-de okaň

Ahal» topary «Al-Ain» toparyny kabul eder

“Arkadag” topary – çempion

Futbol boýunça Ýewropa çempionatynyň bijeleri çekildi

Ata Watan Eserleri

Gurban Berdiýewiň “Dinomasy” birinjilige geçdi

“Merw” (Türkmenistan) – “Rawşan” (Täjigistan): 1-1

Messi XXI asyryň iň güýçli futbolçysy