Çempionlar ligasynyň senasy nirуden gelip çykdy?

Futbolçylaryň köpüsi Çempionlar ligasynyň senasyny eşidenlerinde, özlerinde tolgundyryjy duýgulary oýanýandygyny boýun alýarlar. Käbir futbolçylar bolsa ilkinji gezek Çempionlar ligasyna gatnaşmak bilen üýtgeşik duýgulary başdan geçirýärler. Çempionlar ligasynyň senasy eýýäm bütin futbol äleminde şeýle bir yz galdyrdy welin, her bir janköýer bu sazy eşideninden tanaýar. Bu sena 1992-nji ýyldan bäri, ýagny … Continue reading Çempionlar ligasynyň senasy nirуden gelip çykdy?