SPORT

Çempionlar ligasynyň finaly: “PSŽ” bilen “Bawariýa” duşuşar

Ýewropa yklymynyň, galyberse-de dünýäniň iň arzyly hem-de uly abraýa eýe bolan ýaryşy Çempionlar ligasynyň bu möwsümi hem ahyrlap barýar. Adatça, maý aýynda tamamlanmaly ýaryş koronawirus sebäpli yza süýşürildi.

Şeýlelikde, bu ýaryşyň 8 toparynyň arasyndaky duşuşyklar, ýagny çärýek final, ýarym final hem-de final duşuşyklary Portugaliýanyň Lissabon şäherinde geçirilmeli edildi. Şolaryň netijesi boýunça, Fransiýanyň “PSŽ” topayr bilen Germaniýanyň “Bawariýa” topary finalda duşuşmaga hukuk gazandy.

“BAWARIÝANYŇ” YNAMLY ÝEŇIŞLERI

Çärýek finalda Ispaniýanyň güýçli topary “Barselonany” 8:2 hasabynda utan Germaniýanyň “Bawariýa” ýarym finalda hem Fransiýanyň “Lion” toparyna garşy ynamly ýeňiş gazandy. German topary ýarym finalda Serž Gnabri hem-de Robert Lewandowskiniň gollary bilen garşydaşyny 3:0 hasabynda utdy.

FINAL 23-NJI AWGUSTDA

Çempionlar ligasynyň final duşuşygy 23-nji awgustda geçiriler. Lissabon şäheriniň “Eştadiu da Luş” stadionynda “PSŽ” bilen “Bawariýa” duşuşar.

ÇEMPIONLAR LIGASY BARADA GYZYKLY MAGLUMATLAR

  • Germaniýanyň «Bawariýa» topary ozalky Ýewropa Çempionlar Kubogy hem-de häzirki Çempionlar ligasynyň kubogy ýaryşynda 11-nji gezek finala çykýar.
  • German topary final duşuşyklarynyň 5-sinde ýeňiş gazanyp, kubogy eýeledi. Topar 1974-1976-njy, 2001-nji hem-de 2013-nji ýyllarda Ýewropanyň iň arzyly kubogyny eýeledi.
  • Ozalky Ýewropa Çempionlar Kubogy hem-de häzirki Çempionlar ligasynyň kubogy ýaryşynda iň köp finala çykan topar Ispaniýanyň “Real Madrid” toparydyr.
  • Çempionlar ligasynyň finalynda Germaniýanyň hem-de Fransiýanyň toparlary 1976-njy ýyldan soň ilkinji gezek duşuşýar. Onuň ilkinjisinde 1976-njy ýylda “Bawariýa” topary Fransiýanyň “Sent-Etýen” toparyny 1:0 hasabynda utupdy.
  • “Bawariýanyň” düzümindäki polşaly hüjümçi Robert Lewandowskiniň hem-de german ýarym goragçy Serž Gnabriniň Çempionlar ligasyndaky geçiren gollary 24-e deň boldy. Lewandowski 15 gezek, Gnabri 9 gezek tapawutlandy. Bir topardan 2 futbolçy 24 gol geçirdi. Bu Çempionlar ligasynyň taryhyndaky iň gowy görkezijidir. Mundan ozal, 2013/14-nji möwsümde “Real Madrid” toparynda Kristiano Ronaldo 17, topardaşy Garet Beýl 6 gol geçirip, 2 futbolçy umumylykda 23 gol geçiripdi.
  • Fransiýanyň “PSŽ” toparynyň ilkinji finalydyr. Fransuz topary bu üstünlige ýetmek üçin 110 duşuşyk geçirmeli boldy. Bu hem ýaryşyň taryhyndaky köpe çeken duşuşyk görkezijisi boldy. mundan ozalky bu rekord Angliýanyň “Arsenal” toparyna degişlidi. 2006-njy ýylda bu topar hem özüniň ilkinji finalyna çykmak üçin 90 duşuşyk geçirmeli bolupdy.

Ýene-de okaň

Hytaýda 19-njy Aziýa oýunlarynyň açylyş dabarasy geçirildi

ХIХ Aziýa oýunlarynda Türkmenistanyň baýdagy galdyryldy

Nagelsmann Germaniýanyň ýygyndysyna tälim berer

Türkiýäniň milli ýygyndysyna täze tälimçi bellendi

“Arkadag” topary nobatdaky ýeňşini gazandy

AFK-nyň Çempionlar ligasy: “Ahal” ýeňiş bilen başlady