SPORT

Çempionlar ligasy: sişenbede ispan, çarşenbede iňlis toparlary şowsuzlyga uçrady

UEFA-nyň Çempionlar ligasynda çärýek finalyň duşuşyklary tamamlandy. Sişenbe we çarşenbe günleri geçirilen duşuşyklarda, belki futbol hünärmenleriniň hem-de janköýerleriniň garaşmadyk netijeleri gazanyldy.

Sişenbe güni geçirilen duşuşykda ispan toparlary şowsuzlyga uçrady. “Barselona” topary ilkinji duşuşykda Fransiýanyň “PSŽ” toparyny 3:2 utandygyna garamazdan, jogap duşuşykda öz meýdançasynda fransuz toparyndan 4:1 hasabynda utuldy.

Başga bir ipsna topary bolan “Atletiko Madrid” bolsa, öz meýdançasynda, Germaniýanyň “Borussiýa Dortmund” toparyny 2:1 hasabynda utupdy. Jogap duşuşygynda bolsa, german topary Madridiň güýçli toparyny 4:2 hasabynda utup, ýarym finala çykdy.

Şeýlelikde, ýarym finalda “PSŽ” bilen “Borussiýa Dortmund” duşuşar.

Çarşenbe güni geçirilen duşuşykda bolsa, iňlis toparlary şowsuzlyga uçrady. Geçen ýylyň çempiony “Mançester Siti” topary ýaryşdan çykdy. “Real Madrid” topary öz meýdançasynda 3:3 hasabynda oýnan, myhmançylykda 1:1 hasabynda tamamlanan duşuşykda, iňlis toparyny 11 metrlik jerime urgylary bilen ýeňdi.

Angliýanyň “Arsenal” topary öz meýdançasynda Germaniýanyň “Bawariýa” topary bilen 2:2 hasabynda deňme-de dň oýnapdy. Ýöne üstümizdäki ýyl çempion bolmakdan mahrum galan Tomas Tuheliň şägirtleri “Bawariýa” topary “Arsenaly” 1:0 hasabynda utdy.

Şeýlelikde, ýarym finalda “Real Madrid” bilen “Bawariýa” duşuşar.

Ýene-de okaň

Messi iň köp kubok gazanan futbolçy boldy

“Zenit” topary 5-nji gezek Russiýanyň Superkubogyny gazandy

Türkmen türgenleri 6 aýda 361 medal gazandy

“Ýüpek ýoly” rallisi: 8-nji tapgyrda Maksatmyrat Daňatarow ýeňiş gazandy

Ata Watan Eserleri

Dünýä belli boksçy Muhammet Alynyň durmuşy boýunça serial düşüriler

Ata Watan Eserleri

Basketbol duşuşyklary üçin 76 milliardlyk şertnama