SPORT

Çempionlar ligasy: “Barselona” ýene-de ýeňildi

Ýewropanyň iň abraýly futbol ýaryşlarynyň biri hasaplanýan UEFA-nyň Çempionlar Ligasy 1/8 final duşuşyklary geçirildi. Çempionlar ligasynyň kubogyny gazanmak ugrundaky ýaryşyň ilkinji duşuşyklarynda “Barselona – PSŽ” hem-de “RB Leýpsig – Liwerpul” toparlary duşuşdy.

“BARSELONA” ÝENE-DE ÝEŇILDI

Ispaniýanyň “Barselona” topary öý meýdançasynda Fransiýanyň çempiony “PSŽ” toparyny kabul etdi. “PSŽ” topary 4:1 hasabynda utdy.

Neýmarsyz “PSŽ” toparynyň oýny nähili bolarka diýýän bilermenler ýalňyşdy öýdýän. Olar “PSŽ”-niň düzümindäki ösüp gelýän ýaş ýyldyz Mbappeniň bardygyny unutdan ýaly. Dogrusy, belki bu duşuşykda Mbappenin 3 gol geçirjekdigine hiç kim ynanan däldir. Kilian Mbappe duşuşygyň 32-nji, 65-nji hem-de 85-nji minutlarynda tapawutlandy. Şeýle hem onuň topardaşy Moýze Kin 70-nji minutda gol geçirmegi başardy.

“Barselona” toparynyň ýeke-täk goluny 11 metrlik jerime urgusynda Lionel Messi geçirdi. Kilian Mbappe “Barselona” toparyna öý meýdançasynda 3 gol geçiren ikinji futbolçy boldy. Mundan ozal, 1997-nji ýylda Andreý Şewçenko “Barselona” 3 gol geçiripdi.

2017-nji ýylda hem “Barselona” bilen “PSŽ” toparlary duşuşypdy. Şonda “PSŽ” ilkinji duşuşykda 4:0 hasabynda ýeňipdi. Ýöne jogap duşuşygynda “Barselona” öz meýdançasynda 6:1 hasabynda utup, bir soňky tapgyra çykypdy.

“LIWERPUL” ŞOWSUZLYGA ÝOL BERMEDI

Çempionlar ligasynyň beýleki duşuşygy Wengriýanyň Budapeşt şäherinde geçirildi. Koronawirus ýokanjy sebäpli Germaniýada bu duşuşygyň geçirilmegine Germaniýanyň hökümeti rugsat bermändi.

Nemes tälimçi Ýürgen Kloppyň topary “Liwerpul” Angliýanyň çempionatynda soňky 3 duşuşykda ýeňlendigine garamazdan, bu duşuşykda ýeňmegi başardy. “Liwerpul” topary garşydaşy “RB Leýpsig” toparyny 2:0 hasabynda ýeňdi. Duşuşykda Mohammed Salah bilen Sadio Mane tapawutlandy.

 

Linkler

 

Ýene-de okaň

1 ýyldan soňra tälimçilikden boşadyldy

“Mançester Siti” yzly-yzyna 4-nji, umumylykda 10-njy çempionlygyny gazandy

Fil Foden Angliýada “ýylyň futbolçysy” boldy

Ata Watan Eserleri

Er-Riýaddaky ýylyň boks tutluşygy: Usik Fýurini ýeňdi

“Baýer” topary ýeňilmän çempion boldy

Ronaldo Saud Arabystanyda galyp biler