SPORT

Çempionat derbi duşuşygy bilen badalga alar

“La Liganyñ” ýolbaşçylary Ispaniýa çempionatynyñ galan ýerinden täzeden başlanjakdygyny mälim etdi. Futbol möwsümi 12-nji iýunda başlanar. Ilkinji oýun 28-nji tapgyrda “Sewilýa-Betis” arasyndaky derbi oýun bolar. Şeýle hem Ispaniýanyñ tamamlanjak senesi hem belli boldy, bu iýul aýynyñ 19-na bolar. Islendik bir topar özüniñ oýunlaryny her 72 sagatdan geçirer. La Liga galan oýunlarynyñ senenamasyny jemlär we 28-nji maýda ony ähli toparlara tanyşdyrar.

“La Liga” häzirki wagtda oýunlary geçirmek üçin Ispaniýanyñ Saglygy goraýyş ministrliginden rugsat almagy meýilleşdirýär. Oýunlar her gün geçirilip bilner, yssy howa sebäpli ýurduñ demirgazygyndaky oýunlar ýerli wagt bilen 20:00-da, günortada bolsa 23:00-da başlap bilner. Koronawirus pandemiýasy sebäpli Ispaniýanyñ çempionaty wagtlaýyn saklanypdy.

Ýene-de okaň

Messi “Instagramda” 500 million yzarlaýja ýetdi

Meşhur tälimçi Arsen Wengere türkmen halysyny sowgat berildi

Arsen Wenger: Türkmenistana futbolda uly üstünlikler arzuw etdi

“Arkadag” topary Gyrgyzystanyň “Abdyş-Ata” toparyny ýeňdi

Braziliýa 15-nji gezek dünýä çempiony boldy

Ata Watan Eserleri

“Liwerpul” topary 10-njy gezek Angliýanyň Liga kubogyny gazandy

Ata Watan Eserleri