SPORT

Çempionat 21-nji iýunda başlanar

Russiýanyñ futbol birleşigi özüniñ “Twitter” sahypasynda guramanyñ ýerine ýetiriji komitetiniñ geçiren maslahaty barada beýanat bilen çykyş etdi.

Maslahatda Russiýanyñ “Premýer liga” futbol çempionatynyň şu möwsümini dowam etdirmeli – diýip, karara geldiler. Çempionat 21-nji iýunda başlanar. Şeýle hem futbol birleşigi toparlaryň hepdede iki oýun geçirmegi üçin degişli  duşuşyklaryň tertibini taýýarlaýar.

Bilşimiz ýaly, Russiýanyñ çempionaty ähli futbol çempionatlar ýaly koronawirus pandemiýasy sebäpli mart aýynda wagtlaýynça saklanypdy.

22 tapgyrdan soñ, çempionatda birinji orunda 50 utuk bilen “Zenit”, kinji orunda “Lokomotiw”, üçünji orunda “Krasnodar” toparlary barýar. “Lokomotiw” we “Krasnodar” toparlaryñ ikisinde-de 41 utuk bar.

Ýene-de okaň

Messi “Instagramda” 500 million yzarlaýja ýetdi

Meşhur tälimçi Arsen Wengere türkmen halysyny sowgat berildi

Arsen Wenger: Türkmenistana futbolda uly üstünlikler arzuw etdi

“Arkadag” topary Gyrgyzystanyň “Abdyş-Ata” toparyny ýeňdi

Braziliýa 15-nji gezek dünýä çempiony boldy

Ata Watan Eserleri

“Liwerpul” topary 10-njy gezek Angliýanyň Liga kubogyny gazandy

Ata Watan Eserleri