«Çelsi» Keýn transferine ýakyn

«Tottehhemiň» hüjümçisi Harri Keýniň geljegi heniz belli däl. «The Athletic» neşiriniň ýazmagyna görä, 27 ýaşly futbolçy toparyny üýtgetmek baradaky kesgitli karara geldi. Ýöne heniz «Tottenhemi» baha babatynda kanagatlandyryp bilenok. Şonuň hem toparlar Keýn üçin bellenen bahany pese düşürmegiň ýoly hökmünde «Tottenheme» käbir oýunçylaryny hödürleýärler. Neşir hut şu mesele babatynda «Çelsiniň» … Continue reading «Çelsi» Keýn transferine ýakyn