JEMGYÝET

Çekilen surat 80 million dollara satyldy

Italiýaly suratkeş Sandro Bottiçelliniň 550 ýyllyk portreti ABŞ-nyň Nýu-Ýorkdaky “Sotheby” auksion öýi tarapyndan 80 million dollara satyldy. Bottiçelliniň “Medal saklap duran ýigit” portretiniň 1470-1480-nji ýyllarda çekilendigi aýdylýar. Suratyň öňki eýesiniň 1982-nji ýylda portreti 810 müň funta satyn alandygyny habar berildi. “Sotheby” auksion öýi portretiň bahasyny 80 million dollar diýip kesgitledi.

 

Dünýä Sahypamyz

Dünýäde bolup geçýän wakalardan habarly bolmak-bu döwrüň talaby!

 

 

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Prezidentiniň Türkiýä sapary meýilleşdirilýär

Ata Watan Eserleri

“Hytaý – Merkezi Aziýa” seljeriş merkezleriniň üçünji forumy geçirildi

Türkmenistanyň Prezidenti Saud Arabystanynyň ýolbaşçylaryny gutlady

Kononenko kosmosdan Türkmenistanyň Prezidentini doglan güni bilen gutlady

Türkmenistanda 1180 raýatyň günäsi geçildi

Ata Watan Eserleri

Gökdepe etrabynda täze obanyň açylyş dabarasy boldy