SPORT

Çeferin futbol hakda…

UEFA guramasynyñ ýolbaşçysy Aleksandr Çeferin futbol möwsümi tamamlanyp biler diýip, belläp geçýär.

Aleksandr Çeferin: “Eger biz futbol möwsümini dowam etdirip bilmesek, onda futbol tamamlanyp biler. Şu wagtlykça biz-de üç wariant bar: futbol oýunlaryny maý-iýun aýlarynyñ ortasynda başlamak ýa-da iýun aýynyñ soñunda. Ähli çempionatlary indiki möwsümiñ başynda tamamlap, täze möwsümi bolsa gijiräk başladyp bolar diýen ýaly tekliplerimiz hem bar. Biz çempionatlar we toparlar üçin gowy karar çykararys diýip, belläp geçýär”.

Ýene-de okaň

Messi “Instagramda” 500 million yzarlaýja ýetdi

Meşhur tälimçi Arsen Wengere türkmen halysyny sowgat berildi

Arsen Wenger: Türkmenistana futbolda uly üstünlikler arzuw etdi

“Arkadag” topary Gyrgyzystanyň “Abdyş-Ata” toparyny ýeňdi

Braziliýa 15-nji gezek dünýä çempiony boldy

Ata Watan Eserleri

“Liwerpul” topary 10-njy gezek Angliýanyň Liga kubogyny gazandy

Ata Watan Eserleri