TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Ýazyjylar,Şahyrlar

Annagylyç Mätäji

Ata Watan Eserleri
Doglan ýeri:Aşgabat şäheriniň etegindäki Köşi obasy Doglan senesi: 1824-nji ýyl Aradan çykan senesi:1884-nji ýyl Bilimi:Başlangyç bilim alypdyr garyplygy zerarly medresede okap bilmändir. Gysgaça maglumat: Türkmen...

Döwletmämmet Azady

Ata Watan Eserleri
Doglan senesi: 1695-nji ýylda Aradan çykan senesi:1760-nji ýylda Bilimi: Medresede Gysgaça maglumat: Zamanasynda “Garry molla” diýen at bile meşhurlyk gazanan Döwletmämmet ahun türkmen edebiýatynyň binýadynyň...